Eurosysteem

De Nederlandsche Bank doet veel werk in Europees verband. Sinds 1 januari 1999 maakt DNB deel uit van het Eurosysteem. Daartoe behoren ook de Europese Centrale Bank en de centrale banken van de andere landen die de euro hebben ingevoerd: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje. De missie van het Eurosysteem is prijsstabiliteit.

Taken van het Eurosysteem

Het Eurosysteem zorgt binnen het eurogebied voor: 

  • het bepalen en uitvoeren van het monetaire beleid
  • het verrichten van valutamarkttransacties en het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de betrokken eurolanden
  • het uitgeven van bankbiljetten
  • het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer 

De president van DNB beslist als lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) mee over het monetaire beleid. In deze Raad zitten de presidenten van alle centrale banken van het eurogebied en de directie van de ECB. De Raad van Bestuur komt tweemaal per maand bijeen. Geheel onafhankelijk besluit deze Raad wat het beste monetaire beleid is voor de eurolanden als geheel. De besluiten staan los van individuele nationale belangen en politieke belangen. 

Missie Eurosysteem

De missie van het Eurosysteem is prijsstabiliteit, een prijsstijging van dichtbij maar onder de 2% binnen het eurogebied op de middellange termijn. Ook streeft het Eurosysteem naar financiële stabiliteit en financiële integratie in Europa. Daarbij hecht het Eurosysteem aan vertrouwen, transparantie, geloofwaardigheid, verantwoording en samenwerking. Een effectieve communicatie met het publiek en de media is daar onderdeel van. 

Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB)

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de centrale banken van de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). In dit stelsel nemen zowel de eurolanden deel als de EU-lidstaten die hun eigen nationale munt hebben. 

Niet-eurolanden

De euro is niet ingevoerd in de volgende EU-lidstaten: Bulgarije, Denemarken, Hongarije, Kroatië, Polen, Roemenië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Deze landen hebben elk hun eigen nationale munt en voeren hun eigen monetaire beleid. Hun nationale banken maken dan ook geen deel uit van het Eurosysteem, maar wel van het ESCB.

Video 'Rol en taken van het Eurosysteem'

Video

(bron ECB)