Jaarverslagen vanaf 1814

DNB-jaarverslagen uit de periode 1814-2004 vindt u in het e-depot van het Nationaal Archief. Ook de jaarstukken van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) van 1923 tot de fusie met DNB in 2004 vindt u hier.

Eerste interne jaarverslag

Deze digitale en volledig doorzoekbare stukken bevatten informatie over de ontwikkeling van het werk van de beide organisaties, over de financieel-economische ontwikkeling van Nederland en over de ontwikkeling van het toezicht op financiële instellingen.

Jaarverslagen raadplegen

Wilt u jaarverslagen raadplegen of downloaden? Klik dan op een van de volgende twee links:

Als u op de website van het Nationaal Archief bent, opent u het pdf-bestand. Hierin vindt u een beschrijving van het archief en links naar alle jaarstukken. In het geval van de DNB-jaarverslagen: openbare jaarverslagen vindt u vanaf pagina 26, interne jaarverslagen vanaf pagina 14 en de Engelstalige Annual Reports vanaf pagina 11.

Jaarverslagen 1998-nu

De jaarverslagen van DNB vanaf 1998 tot nu vindt u (ook) op de webpagina ‘publicaties’.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de jaarverslagen? Neem dan contact op via info@dnb.nl. Vermeld in het onderwerpveld waar uw vraag over gaat.