Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sluit aan bij de missie van DNB. Als centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit maakt DNB zich immers sterk voor financiële stabiliteit en draagt zij daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.

Duurzame welvaart

We zetten hierbij in op twee thema’s

  • Houdbare economische groei zonder schadelijke effecten voor de leefomgeving
  • Een inclusief financieel en economisch systeem

Hoe we hier op inzetten:

  • We brengen klimaat- en milieurisico’s in kaart voor de financiële sector en stimuleren dat ze worden opgepakt.
  • We zetten duurzaamheidsvraagstukken, zoals de overgang naar een klimaatneutrale economie, op de agenda.
  • We beleggen onze reserves op een duurzame manier.
  • We doen onderzoek naar houdbare en inclusieve economische groei.
  • We bevorderen de toegankelijkheid van het betalingsverkeer.
  • We integreren duurzaamheid in onze bedrijfsvoering.

Lees meer over de invulling van deze speerpunten.

We doen het niet alleen

DNB wil duurzaamheid in de financiële sector en de economie faciliteren én stimuleren. Daarvoor zoeken we actief samenwerking. Zoals in het Platform voor Duurzame Financiering en in het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial system (NGFS). Dit internationale netwerk wil het financiële systeem vergroenen en de inspanningen van de financiële sector vergroten om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Onderzoek

Ook doen we volop onderzoek naar belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame welvaart. Een overzicht van recente onderzoeken: