Wetten en regelgeving

Voor het functioneren van de Nederlandsche Bank (DNB) is de Bankwet 1998 van groot belang. Hierin zijn de taken van DNB vastgelegd.

De Bankwet 1998 is te vinden op Wetten.nl.

De Algemene Voorwaarden van DNB houden bepalingen in die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen DNB en financiƫle instellingen. Hierbij gaat het enerzijds om regels van algemene aard en anderzijds om regels voor monetaire beleidstransacties.

De onderstaande lijst bevat niet de wet- en regelgeving die van toepassing is op instellingen die onder prudentieel toezicht staan.

Deze regelgeving is te vinden via Open Boek Toezicht

1-4 van 4 resultaten
Overzicht van Wet
Titel of themaDatum
Beheersregels documentaire informatievoorziening De Nederlandsche Bank NV 2019 januari 2019
Statuten van de Nederlandsche Bank januari 2016
DNB Reglement van Orde januari 2016
Algemene voorwaarden, mei 2015 januari 2016
1-4 van 4 resultaten