Pensioenstelsel en DNB

Ons pensioenstelsel bestaat uit verschillende pijlers. Eén daarvan: het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt hier toezicht op.

Pensioenstelsel en DNB

Lees meer over:

Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie pijlers:

  1. AOW. De eerste pijler is het basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt dit pensioen op. Dat is bepaald in de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW wordt betaald door de mensen die op dat moment werken. Oorspronkelijk kreeg iedereen AOW vanaf de leeftijd van 65 jaar. Dit is nu per persoon verschillend, omdat de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat.
  2. Pensioenopbouw via werkgever. De meeste werknemers bouwen aanvullend pensioen op samen met hun werkgever. Zowel de werkgever als de werknemer betaalt pensioenpremie, meestal aan een pensioenfonds. De premies worden belegd in bijvoorbeeld aandelen, vastgoed of obligaties. Hierdoor groeit het vermogen van het pensioenfonds en kan het later het pensioen uitbetalen. Een pensioenfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers.
  3. Individueel aanvullend pensioen. Naast de AOW en het pensioen via de werkgever kunt u zelf voor extra pensioen zorgen. Bijvoorbeeld met een levensverzekering of door banksparen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u eerder met pensioen wilt gaan of als u met uw AOW en werkgeverspensioen niet rondkomt. Ook zelfstandigen kunnen kiezen voor een eigen pensioen.

Rol van DNB

DNB speelt met name een rol in de tweede pijler: wij houden toezicht op pensioenfondsen. Met ons toezicht zetten wij ons in voor de belangen van de deelnemers in pensioenfondsen. Wij kijken naar drie zaken:

  1. Financiële positie. Houdt een pensioenfonds zich aan de wettelijke regels voor het verhogen of verlagen van de pensioenen? Belangrijke begrippen hierbij zijn de dekkingsgraad en rekenrente. En belegt het fonds het geld op een goede manier voor de deelnemers?
  2. Bedrijfsvoering. Zijn de administraties op orde? Of is de uitbesteding van activiteiten aan een derde partij op een goede manier geregeld?
  3. Bestuurders. We toetsen bijvoorbeeld of de bestuurders van een pensioenfonds voldoende deskundig en integer zijn. Je mag alleen bestuurder worden bij een pensioenfonds als je daarvoor goedkeuring hebt gekregen van DNB.

Nieuw pensioenstelsel

Ons pensioenstelsel gaat de komende jaren veranderen. Het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties sloten in juni 2019 een pensioenakkoord met afspraken over pensioenen en de AOW. Zo hebben zij afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. Er zijn ook afspraken gemaakt over de pensioenopbouw via de werkgever (de tweede pijler). Dit onderdeel van ons pensioenstelsel wordt flexibeler en persoonlijker. Hoe het nieuwe stelsel er precies komt uit te zien, wordt later duidelijk. Veel van de afspraken uit het pensioenakkoord worden de komende tijd verder uitgewerkt. Meer informatie over het pensioenakkoord vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Informatie over uw pensioen

Zoekt u een overzicht van uw pensioenrechten? Of wilt u weten waar u pensioenrechten heeft opgebouwd? Op onze consumentenpagina vindt u een overzicht van handige links.

Statistieken

Wilt u weten hoeveel personen in Nederland deelnemen aan een pensioenfonds? Of hoeveel premie we met z’n allen betalen? Bekijk dan onze statistieken over pensioenfondsen.