Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over de renovatie van De Nederlandsche Bank (DNB).

Renovatie DNB – veelgestelde vragen

Wat verandert er voor de buurt als het pand van DNB is gerenoveerd

Voor u als buurtbewoner veranderen verschillende zaken:

 • Ons informatie- en educatiecentrum verhuist van het pand aan Sarphatistraat 1 naar het hoofdgebouw.
 • De hoofdentree wordt verplaatst van het Westeinde naar de kant van de Sarphatistraat/Frederiksplein.
 • De ronde toren verdwijnt.
 • De doorkijk vanaf de Utrechtsestraat in zuidelijke richting wordt hersteld. Daarmee wordt de situatie weer zoals Marius Duintjer, de architect van ons gebouw, deze had bedacht. De doorkijk wordt nu geblokkeerd door de ronde toren, die in de jaren 90 is gebouwd. 
 • Rond ons gebouw komt groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit van de stad. Dit wordt aangelegd door DNB en de gemeente. 
 • Het hekwerk rondom het pand verdwijnt. Delen van het hekwerk worden verwerkt in de oostzijde en de westzijde van het gebouw. 
 • De ingang van de parkeergarage van DNB wordt verplaatst van Westeinde naar Oosteinde. 
 • De parkeer-en expeditieruimte zit straks onder de grond. Vrachtwagens worden dan niet meer buiten, maar binnen in het pand uitgeladen. 
 • De kade aan het Singel wordt verlaagd. Er komt een vlonder in het water waar voorbijgangers kunnen zitten en van het water kunnen genieten. 
 • Op de plaats van de ronde toren komt een binnentuin die publiek toegankelijk is voor omwonenden en voorbijgangers. 
 • Er komt een openbare publieksruimte op de begane grond in de vroegere kluis. Deze is vrij toegankelijk voor bezoekers. Ook kunt u hier kunstexposities, onze geld- en muntencollectie en financieel-economische informatie bekijken. 
 • De zichtbare beveiliging van de Koninklijke Marechaussee (mensen en auto’s) verdwijnt. 
 • Er vinden geen geldtransporten meer plaats van en naar de bank.
Waarom verplaatsen jullie de parkeergarage van Westeinde naar Oosteinde?

Dit heeft ermee te maken dat we in het ontwerp rekening houden met het gemeentelijk programma Autoluw en de routekaart Amsterdam Klimaat Neutraal. Door de inrit van de parkeergarage te verplaatsen, kunnen we bovendien een binnentuin realiseren. Deze wordt toegankelijk voor het publiek.

Wie kunnen er gebruikmaken van de binnentuin van DNB? Is deze altijd open?

De binnentuin is open voor het publiek. Iedereen kan hem bezoeken. De openingstijden worden later bekend.

Komt er een onderdoorgang van het Frederiksplein naar de Stadhouderskade?

Nee. De binnentuin is open voor het publiek, maar geeft geen doorgang naar de andere zijden van het pand.

Wat komt er straks in het publieke gedeelte van DNB?

Een deel van ons gerenoveerde kantoor wordt na de renovatie toegankelijk voor het publiek als financieel en economisch kenniscentrum. Hier kan iedereen kennis maken met DNB, onze maatschappelijke taken en de economie. We gaan er onder andere tentoonstellingen, bijeenkomsten en educatieve programma’s organiseren.

Kan ik gebruikmaken van het publieke gedeelte van jullie gebouw?

Ja, het publieke deel is straks open voor iedereen. Net als in het huidige DNB Bezoekerscentrum bent u van harte welkom.

Komen er winkels en horeca in het publieke deel van jullie gebouw?

Nee, er komen geen winkels of horeca in het publieke deel. Voor bezoekers is er wel o.a. koffie en thee beschikbaar.

Worden de ontmoetingsruimtes en het dakterras op de bovenste verdieping ook toegankelijk voor het publiek?

Nee, vanwege veiligheidsredenen is het niet mogelijk deze open te stellen voor het publiek. Op de benedenverdiepingen van ons hoofdkantoor komt wel een groot publiek gedeelte.


Wanneer beginnen jullie met de renovatie?

We willen 1 juli 2020 met de voorbereiding van de bouwactiviteiten beginnen. Dit is onder meer afhankelijk van het verlenen van de omgevingsvergunning. Deze is op 4 juni verleend.

Hoe lang duurt de renovatie?

De verwachting is dat de renovatie eind 2023 klaar is.

Op welke dagen en uren wordt er gewerkt aan de renovatie?

In principe wordt er gewerkt op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur.

Gaan jullie heien?

Nee, er wordt niet geheid.

Wat verandert er in de omgeving van DNB qua infrastructuur en groen?

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de openbare ruimte rondom DNB. Onze ideeën over hoe het Frederikspark beter en mooier kan worden ingericht, hebben we gedeeld met de gemeente.

Gaan de grote stenen buiten weg?

De stenen zijn aanwezig voor de veiligheid van het goud en geld die nu nog in ons pand liggen. Als deze zijn verhuisd, zijn de stenen als beveiligingsmaatregel niet meer nodig. De gemeente besluit uiteindelijk of ze weggaan.

Als de entree verplaatst wordt, gaat de trambaan dan weg?

DNB is verantwoordelijk voor de renovatie van het hoofdkantoor. De gemeente Amsterdam en GVB gaan over de trambaan. Zij kunnen u het beste informeren over de infrastructuur van de omgeving.

Verandert er iets aan de huidige infrastructuur/parkeerplaatsen? Zo ja waar?

De gemeente Amsterdam is hiervoor verantwoordelijk. Zij kan u het beste informeren over de infrastructuur van de omgeving.

Welke wegen worden gesloten? Kan ik mijn pand/huis bereiken?

Het is niet de bedoeling om wegen langdurig af te sluiten. Het kan af en toe voorkomen dat een weg moet worden afgesloten. Dit kondigen we dan aan in de DNB Renovatie-app en bij het informatiepunt.

Kan ik de bank of de kluis bezoeken zodra het gebouw leeg staat?

Het is nog niet duidelijk of het haalbaar is om bezoekers toe te laten in het pand voordat de werkzaamheden beginnen. Na de renovatie wordt de kluis deel van het openbare gedeelte van ons gebouw. Dan kunt u deze dus sowieso bezoeken.

Wat komt er in het DNB Bezoekerscentrum aan de Sarphatistraat?

DNB heeft haar gebouw aan de Sarphatistraat verkocht. Het Japanse Konami is de nieuwe eigenaar van het pand. Die beslist ook wat er in het gebouw komt. In het gebouw zat vroeger het DNB Bezoekerscentrum. Dat speelde een centrale rol in ons educatieprogramma. Dit educatieprogramma zetten wij in 2021 op een andere manier voort.


Komen er meer bezoekers/bussen/fietsen als DNB zich openstelt voor publiek?

We verwachten dat we straks meer bezoekers krijgen dan in ons huidige bezoekerscentrum. De verwachting is dat de meeste bezoekers te voet en met het ov komen. Net zoals nu bij ons ons huidige bezoekerscentrum.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Naast onze website vindt u relevante en actuele informatie in de gratis DNB Renovatie-app. Via de App Store of Google Playstore .

Later dit jaar willen we een informatiepunt openen in het DNB Bezoekerscentrum aan de Sarphatistraat 1. Wanneer dit gebeurt, ligt aan de ontwikkelingen rond corona. We informeren u hierover via onze website en de DNB Renovatie-app.

Worden de ontmoetingsruimtes en het dakterras op de bovenste verdieping ook toegankelijk voor het publiek?
Nee, vanwege veiligheidsredenen is het niet mogelijk deze open te stellen voor het publiek. Op de benedenverdiepingen van ons hoofdkantoor komt wel een groot publiek gedeelte.