Samenwerking - de rol van DNB in (inter)nationaal verband

Nationaal overleg

De Nederlandsche Bank (DNB) overlegt regelmatig met de collega-toezichthouders en een aantal Nederlandse brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstanties.

Lees meer over: Nationaal overleg

Europees Overleg

DNB heeft zitting in verschillende Europese organen die overleg voeren over en toezicht houden op betaalsystemen, effectentransacties, verzekeraars en pensioenfondsen. Daarnaast maakt DNB deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken en het Eurosysteem.

Lees meer over: Europees Overleg

Mondiaal Overleg

DNB heeft zitting in diverse wereldomvattende organen die overleg voeren over en toezicht houden op banken, betaalsystemen, verzekeraars en pensioenfondsen.

Lees meer over: Mondiaal Overleg

Platform voor Duurzame Financiering

Het Platform voor Duurzame Financiering is een samenwerkingsverband van De Nederlandsche Bank (voorzitter), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Autoriteit Financiële Markten, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en het Sustainable Finance Lab. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het platform in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren.

Lees meer over: Platform voor Duurzame Financiering

Internationaal Seminarprogramma

Dit seminarprogramma is in principe bedoeld voor stafmedewerkers van centrale banken uit landen die deel uitmaken van de IMF/België-Nederlandse kiesgroep waarvan Nederland voorzitter is. Het programma richt zich op het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van centrale banken.

 

Lees meer over: Internationaal Seminarprogramma

Financieel Stabiliteitscomité (FSC)

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.

Lees meer over: Financieel Stabiliteitscomité (FSC)

Financieel Expertise Centrum (FEC)

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een multidisciplinair samenwerkingsverband van zeven partners. De Nederlandsche Bank is één van de partners.

Lees meer over: Financieel Expertise Centrum (FEC)

Duisenberg School of Finance

De Duisenberg School of Finance is in september 2008 geopend door Nout Wellink en minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Het internationale opleidingsinstituut richt zich op het creëren van een academisch topklimaat van onderzoek en onderwijs op het gebied van financiele markten. Als een van de oprichters is de Nederlandsche Bank nauw betrokken bij het programma.

Lees meer over: Duisenberg School of Finance

Koning Willem I Prijs

De Koning Willem I Prijs is de ondernemingsprijs van Nederland. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor ondernemingsschap, waarbij vooral wordt gelet op de criteria durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en innovatie. Voorzitter van de gelijknamige stichting is Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank.

Lees meer over: Koning Willem I Prijs