Europees Overleg

DNB heeft zitting in verschillende Europese organen die overleg voeren over en toezicht houden op betaalsystemen, effectentransacties, verzekeraars en pensioenfondsen. Daarnaast maakt DNB deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken en het Eurosysteem.

 • Payment Systems and Settlement Committee (PSSC) - overlegorgaan van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) dat zich buigt over de efficiency en veiligheid van Europese betaal- en effectensystemen
 • Coordination Committee on Clearing - houdt toezicht op de clearingactiviteiten van Euronext
 • Settlement Committee - houdt toezicht op de settlementactiviteiten van Euronext
 • Bazelse Comité van Bankentoezichthouders - samenwerking tussen toezichthouders te vergroten en de kwaliteit van het bancaire toezicht te versterken
 • European Banking Authority (EBA) - adviseert de Europese Commissie op het terrein van bankentoezicht en streeft naar harmonisatie en convergentie van nationale toezichtpraktijken
 • Single Supervisory Mechanism (SSM) – ofwel het Europese bankentoezicht houdt toezicht op banken in Europa. Het SSM bestaat uit de ECB en de nationale toezichthouders. De ECB wordt bestuurd door de Governing Council. Binnen het SSM bereidt de Supervisory Board alle besluiten die op het bankentoezicht betrekking hebben voor. Vervolgens neemt de Governing Council van de ECB daadwerkelijk het besluit. In de Governing Council en de Supervisory Board zijn de centrale banken en toezichthouders van de deelnemende landen vertegenwoordigd. In Nederland vallen de volgende banken rechtstreeks onder het Europese toezicht: ABN Amro, SNS bank, Rabobank, ING Bank, BNG Bank, NWB Bank en RBS NV.
 • European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) - adviseert de Europese Commissie op het terrein van verzekerings- en pensioentoezicht en streeft naar harmonisatie en convergentie van nationale toezichtspraktijken
 • European Securities and Markets Authority (ESMA)
 • European System of Financial Supervision (ESFS)
 • European Systemic Risk Board (ESRB)
 • Joint Committee on Financial Conglomerates (JCFC)
 • EU Raadswerkgroepen Verzekeringen - ondersteunen het Ministerie van Financiën met betrekking tot Europese ontwerprichtlijnen aangaande verzekeringen
 • EU Raadswerkgroep Pensioenen - ondersteunt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot Europese ontwerprichtlijnen pensioenen