Financieel Expertise Centrum (FEC)

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een multidisciplinair samenwerkingsverband van zeven partners. De Nederlandsche Bank is één van de partners.

Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. Dit wil het FEC bereiken door de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, coördineren en vergroten door het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden.

De organisatie van het FEC bestaat uit een FEC-raad en FEC-eenheid. De samenwerking is vastgelegd in een convenant. Voor meer informatie over onder andere de FEC-organisatie, deelnemende partners, taken, publicaties en het laatste nieuws van het FEC gaat u naar www.fec-partners.nl. U kunt ook contact opnemen via:

Financieel Expertise Centrum
Westeinde 1
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Telefoon: 020-5246120