Financieel Stabiliteitscomité (FSC)

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.

Het comité vergadert tenminste tweemaal per jaar en wordt ondersteund door een secretaris vanuit DNB. Het comité heeft een werkprogramma dat openbaar wordt gemaakt. Jaarlijks wordt een rapportage uitgebracht aan de Minister van Financiën over de ondernomen werkzaamheden. De Minister zendt een afschrift hiervan aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie over de activiteiten, de samenstelling van het comité en het laatste nieuws van het FSC gaat u naar www.financieelstabiliteitscomite.nl.