Mondiaal Overleg

DNB heeft zitting in diverse wereldomvattende organen die overleg voeren over en toezicht houden op banken, betaalsystemen, verzekeraars en pensioenfondsen.

  • Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) - comité binnen de groep van elf rijkste industrielanden (de G-11) dat onder meer standaarden ontwikkelt voor betaalsystemen en de afwikkeling van effecten
  • International Association of Insurance Supervisors (IAIS) - organisatie van verzekeringstoezichthouders die normen opstelt voor verzekeringstoezicht in de wereld
  • International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) - organisatie van pensioentoezichthouders die normen opstelt voor pensioentoezicht in de wereld
  • Bazels Comité van Bankentoezichthouders (BCBS) - organisatie van bankentoezichthouders die normen opstelt voor bankentoezicht. Komt voort uit de:
  • Bank for International Settlements (BIS) - bevordert monetaire en financiële samenwerking en fungeert als bank voor centrale banken
  • Joint Forum - International Association of Insurance Supervisors, het BCBS en de International Organisation of Securities Commissions ontmoeten elkaar in dit forum
  • Werkgroepen Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - hierin worden verzekerings- en pensioenvraagstukken besproken
  • Internationaal Monetair Fonds (IMF) - instelling voor internationale monetaire samenwerking waarbij 184 landen zijn aangesloten. Nederland heeft namens een kiesgroep van twaalf landen een zetel in het bestuur.