Network Greening Financial System

Het vergroenen van het financiële systeem: dat is de inzet van DNB en de andere leden van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System.

Doel NGFS

Het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) is een samenwerkingsverband van centrale banken en toezichthouders. Het netwerk wil het financiële systeem vergroenen en de inspanningen van de financiële sector vergroten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Denk bijvoorbeeld aan het mobiliseren van kapitaal voor groene en CO2-arme investeringen. Ook brengt het NGFS in kaart wat nodig is voor de beheersing van klimaatrisico’s.

Logo NGFS

Internationaal netwerk

DNB is vanaf het eerste uur betrokken bij het NGFS. Andere pioniers zijn de centrale banken en toezichthouders van China, Duitsland, Frankrijk, Mexico, Singapore, VK en Zweden. Sinds de start in december 2017 sluiten steeds wereldwijd meer landen en organisaties zich aan. Nieuwe NGFS-deelnemers komen uit de volgende landen: Australië, België, Canada, Colombia, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Thailand en Zwitserland. Ook de ECB, EBA, EIB en EIOPA zijn aangesloten. Voorzitter is DNB-directeur Frank Elderson. “Ik ben verheugd dat centrale banken de handen ineen slaan om zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het financiële systeem.”

Urgentie

In het eerste voortgangsverslag van oktober 2018 concludeert het NGFS dat uit voorlopige bevindingen blijkt dat toezichthouders en centrale banken hun inspanningen fors hebben opgevoerd om de omvang van de klimaat- en milieurisico's te begrijpen en in te schatten. Daarbij gaat het om een nieuw aandachtsgebied. Zij hebben nog een lange weg te gaan om hun instrumenten en methoden te verbeteren. Wel is sinds de oprichting van het NGFS die lange weg steeds duidelijker geworden.

Prioriteiten

In de komende maanden werkt het NGFS verder aan de volgende actiepunten:

  • De complexiteit van risicoanalyses terugbrengen. Bijvoorbeeld door een klein aantal algemene kwalitatieve scenario’s voor een transitiepad te ontwikkelen, conform de aanbevelingen van de TCFD voor het gebruik van scenarioanalyse als nuttig instrument bij het beoordelen van toekomstige risico’s en kansen.
  • De macro-economische en de toezichtaanpak verder inventariseren om zo het financieel risicomanagement bij bedrijven te versterken, systeemrisico's te beoordelen en de transparantie te bevorderen.
  • Voortgang boeken bij de analyse van mogelijke risicoverschillen tussen ‘groene’ en ‘bruine’ beleggingen en de juiste respons door centrale banken en toezichthouders bepalen.
  • Nog meer werk verzetten om specifieke gebieden te bepalen waarop centrale banken en toezichthouders een voorbeeldrol kunnen vervullen en in steeds meer eigen activiteiten klimaatcriteria kunnen integreren, zoals in het beheer van het eigen vermogen, pensioenfondsen en officiële reserves.

Deze actiepunten komen aan de orde in de eerste uitgebreide rapportage, die in april 2019 wordt gepubliceerd.

Congressen

Het netwerk organiseert congressen rond actuele duurzaamheidsvraagstukken voor centrale banken en toezichthouders. April 2018 was er bij DNB een bijeenkomst rond klimaatrisico’s en in september een bijeenkomst over duurzame investeringen door centrale bankiers: lees onderaan deze pagina de verslagen).

Meer informatie

Kijk verder op de site van NGFS.