Network Greening Financial System

Het vergroenen van het financiële systeem: dat is de inzet van DNB en de andere leden van het NGFS. Dit is een nieuw en snel groeiend netwerk van centrale banken en toezichthouders.

Doel NGFS

Het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) is een samenwerkingsverband van centrale banken en toezichthouders. Dit internationale netwerk wil het financiële systeem vergroenen en de inspanningen van de financiële sector vergroten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Denk bijvoorbeeld aan het mobiliseren van kapitaal voor groene en CO2-arme investeringen. Ook brengt het NGFS in kaart wat nodig is voor de beheersing van klimaatrisico’s.
Logo NGFS

Internationaal netwerk

DNB is vanaf het eerste uur betrokken bij het NGFS. Andere pioniers zijn de centrale banken en toezichthouders van China, Duitsland, Frankrijk, Mexico, Singapore, VK en Zweden. Sinds de start in december 2017 sluiten steeds wereldwijd meer landen en organisaties zich aan. Nieuwe NGFS-deelnemers komen uit Abu Dhabi, Australië, België, Canada, Colombia, Costa Rica, Denemarken, Dubai, Finland, Griekenland, Guernsey, Hong Kong, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Malta, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Thailand, Zuid-Afrika en Zwitserland. Ook de BIS, BCBS, ECB, EBA, EBRD, EIB, EIOPA, IAIS, IMF, OECD, SIF en de Wereldbank zijn aangesloten.

Urgentie

De klimaatverandering brengt risico’s mee voor financiële sector. Deze financiële risico’s zijn nieuw en moeilijk te analyseren. “Toch is het belangrijk om nú actie te ondernemen”, zo stelt Frank Elderson, DNB-directielid en voorzitter van het NGFS. “Zolang de temperatuur en de zeespiegel – en daarmee de financiële risico’s van de klimaatverandering – blijven stijgen, moeten centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen de lat steeds hoger leggen om deze risico's het hoofd te bieden en het financiële stelsel te verduurzamen.”

Aanbevelingen

In april publiceerde het NGFS een rapport “A Call for Action” met daarin zes concrete aanbevelingen.

De vier aanbevelingen voor toezichthouders en centrale banken zijn:

  • Integreer klimaatgerelateerde risico’s in het toezicht en in de monitoring van de financiële stabiliteit.
  • Veranker duurzaamheid in het eigen portefeuillebeheer van centrale banken.
  • Deel informatie met elkaar en overbrug de gaten in beschikbare data.
  • Vergroot het bewustzijn van het risico en de intellectuele slagkracht en bevorder technische assistentie en kennisdeling.

De twee aanbevelingen voor beleidsmakers zijn:

  • Ontwikkel een robuust en internationaal consistent rapportage raamwerk voor berichtgeving over klimaat- en milieuzaken.
  • Ontwikkel een duurzaamheidsclassificatiesysteem voor economische activiteiten.

Prioriteiten

Hard nodig is een verdere uitwerking van methoden en technieken om klimaatgerelateerde risico’s in het financiële systeem vast te stellen, te kwantificeren en terug te dringen. Daarom gaat het NGFS in het komende jaar technische documenten uitbrengen over:

  • de wijze waarop financiële instellingen en toezichthouders invulling kunnen geven aan klimaat- en milieugerelateerde risico’s 
  • klimaatrisicoanalyse op basis van scenario’s
  • de integratie van duurzaamheidscriteria in het portefeuillebeheer van centrale banken. 

Congressen

Het netwerk organiseert congressen rond actuele duurzaamheidsvraagstukken voor centrale banken en toezichthouders. April 2019 was er een bijeenkomst rond de financiële risico’s van klimaatverandering in Parijs. Hier presenteerde het NGFS het rapport ‘A call for action: Climate change as a source of financial risk’ 

Meer informatie

Kijk verder op de site van NGFS.