Network Greening Financial System

Het vergroenen van het financiële systeem: dat is de inzet van DNB en de andere leden van het NGFS. Dit is een internationaal en snel groeiend netwerk van centrale banken en toezichthouders.

Doel NGFS

Het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) is een samenwerkingsverband van centrale banken en toezichthouders. Dit internationale netwerk wil het financiële systeem vergroenen en de inspanningen van de financiële sector vergroten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Zo brengt het NGFS in kaart wat de financiële sector doet om de klimaatrisico’s te beheersen. En kijkt naar mogelijkheden voor het mobiliseren van kapitaal voor groene en CO2-arme investeringen.

Logo NGFS

Internationaal netwerk

DNB is vanaf het eerste uur betrokken bij het NGFS. Andere pioniers zijn de centrale banken en toezichthouders van China, Duitsland, Frankrijk, Mexico, Singapore, VK en Zweden. Sinds de start in december 2017 hebben in totaal meer dan 80 centrale banken, toezichthouders en organisaties uit de hele wereld zich bij het NGFS aangesloten. DNB- directielid Frank Elderson vervult de rol van voorzitter; het secretariaat is ondergebracht bij de Banque de France.

Deelnemers NGFS

NGFS-deelnemers komen onder meer uit Abu Dhabi, Australië, Brazilië, Canada, Costa Rica, Denemarken, Indonesië, Japan, Letland, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Lid zijn ook Europese instellingen als de ECB, EBA en EIOPA. Daarnaast zijn internationale organisaties als het IMF, de BCBS, OECD en de Wereldbank als toehoorders aangesloten bij het NGFS. Bekijk welke landen en organisaties allemaal meedoen aan het NGFS.

Urgentie

De klimaatverandering brengt risico’s mee voor de financiële sector. Deze financiële risico’s zijn nieuw en moeilijk te analyseren. “Toch is het belangrijk om nú actie te ondernemen”, zo stelt Frank Elderson, DNB-directielid en voorzitter van het NGFS. “Zolang de temperatuur en de zeespiegel blijven stijgen – en daarmee ook de financiële risico’s van de klimaatverandering toenemen –, moeten centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen de lat steeds hoger leggen om deze risico's het hoofd te bieden en het financiële stelsel te verduurzamen.”

Gidsen en guidance

In april 2019 publiceerde het NGFS het rapport “A Call for Action” met zes concrete aanbevelingen om de klimaat- en milieurisico’s op te nemen in het werk van centrale banken en toezichthouders. Het NGFS heeft hieraan verder invulling gegeven met de publicatie van technische documenten. Bijvoorbeeld:

  • Een gids met een overzicht van de werkwijze van centrale banken wereldwijd die de principes van duurzaam en verantwoord beleggen verankeren in hun reservebeheer
  • Een gids met best practices van internationale toezichthouders die klimaat- en milieurisico's opnemen in het toezichtbeleid en praktijk.
  • Guidance voor de uitvoering van meer vooruitblikkende scenario-analyses voor klimaatrisico-assessments.

Volgende stappen

Hard nodig blijft een verdere uitwerking van methoden en technieken om klimaatrisico’s in het financiële systeem vast te stellen, te kwantificeren en terug te dringen. Het NGFS blijft zich richten op de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen centrale banken, toezichthouders, en andere relevante belanghebbenden. Specifieke aandachtspunten van het NGFS in de komende tijd zijn:

  • Het nader in kaart brengen van de specifieke databehoeften voor de analyse van klimaatrisico’s.
  • Het verder uitwerken van scenario-analyses voor klimaatrisico-assessments. 

Meer informatie

Bekijk meer informatie en documenten op de site van NGFS.