CO2-voetafdruk meten

Er is een nieuwe methode om de CO2-voetafdruk van investeringen te meten. Daarmee kunnen financiële instellingen werken aan hun strategie voor een CO2-arme economie.

Nieuwe standaard voor financiële instellingen om CO2-voetafdruk te meten

Steeds meer financiële instellingen willen inzicht in de klimaatgevolgen van hun portfolio. Met actuele cijfers over de CO2-voetafdruk van investeringen en leningen kunnen ze:

  • in kaart brengen wat de CO2-voetafdruk is per financiering en hierover rapporteren
  • nieuwe doelen stellen en portfolio’s aanpassen om bij te dragen aan een CO2-arme economie.

Standaard voor meten CO2-voetafdruk

Tot recent was er nog geen standaard voor financiële instellingen om hun CO2-voetafdruk te meten. Het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) heeft in 2017 een nieuwe uniforme methodologie ontwikkeld. Hiermee kunnenfinanciële instellingen de CO2-voetafdruk meten van zes soorten financieringen. Dat zijn: aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en onroerend goed. Financiële instellingen kunnen met deze methodologie rapporteren over hun huidige CO2-voetafdruk, doelen stellen voor de vermindering van CO2-emissies en meten of ze hun doelen hebben gehaald.

Emissies van een fictieve hypotheekportefeuille

Samenwerken aan verbetering

PCAF roept financiële instellingen op om deze methodologie toe te passen. De PCAF nodigt andere partijen van harte uit om samen te werken aan een verdere verbetering en verfijning. Dat kan door best practices te delen, dilemma’s te bespreken en samen te werken. Bovendien is PCAF actief om de ontwikkelde methodologie internationaal uit te dragen.

De werkgroep

PCAF is opgericht in 2015 en is aangesloten bij het Platform voor Duurzame Financiering. De leden van PCAF zijn: ABN AMRO, Achmea Investment Management, Actiam, ASN Bank, ASR, FMO, van Lanschot Kempen, MN Services, Rabobank, Robeco, PMT, PME, Triodos Bank en de Volksbank. Voorzitter van de werkgroep is: Piet Sprengers, ASN Bank. De opdrachtgever is Piet Sprengers, ASN Bank.

Klik hier voor meer informatie over de werkgroep.

Meer informatie

Lees meer over het Platform voor Duurzame Financiering.