CO2-voetafdruk meten

Steeds meer financials meten de CO2-voetafdruk van hun investeringen en leningen. Zij kunnen daarvoor gebruikmaken van de meetmethodiek van het PCAF: Partnership for Carbon Accounting Financials. Doel is bijdragen aan een klimaatneutrale economie.

Nieuwe standaard voor financiële instellingen om CO2-voetafdruk te meten

Achttien Nederlandse financials met een totaal beheerd vermogen van EUR 2 biljoen zijn onderdeel van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Gezamenlijk hebben zij een meetmethodiek voor de CO2-uitstoot van leningen en investeringen ontwikkeld. Daarmee kunnen financiële instanties:

  • in kaart brengen wat de CO2-voetafdruk is per financiering en hierover rapporteren
  • hun portfolio’s in lijn brengen met de klimaatafspraken van Parijs.

Meetmethode voor CO2-uitstoot

Het PCAF is in 2015 begonnen met de ontwikkeling van een uniforme methodologie. Hiermee is de CO2-voetafdruk te meten van zes soorten activa. Dat zijn: aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en onroerend goed. De PCAF-methodiek wordt continu verder uitgebreid en verbeterd. Daardoor is deze ook toepasbaar op meer soorten leningen en investeringen. Het laatste rapport biedt financials concrete handvatten om met de PCAF-methodiek aan de slag te gaan.
Emissies van een fictieve hypotheekportefeuille

Wereldwijde beweging

In 2018 is PCAF onder leiding van Amalgamated Bank gelanceerd in Noord-Amerika. De meetmethode die PCAF Nederland heeft ontwikkeld, is door een groep van Noord-Amerikaanse banken doorvertaald naar hun context. Op 23 september 2019 is PCAF wereldwijd gelanceerd. De ambitie van PCAF is om eind van dit jaar:

  • een wereldwijde standaard voor het meten van de CO­2-uitstoot van leningen en investeringen in lijn met het GHG Protocol te lanceren
  • het aantal leden in een jaar te laten groeien naar meer dan honderd instellingen wereldwijd.
Uiteindelijk moet het meten van de CO2-impact met de PCAF-methode een gangbare praktijk worden binnen de financiële sector. Op dit moment hebben 65 financiële instellingen uit heel de wereld zich aangesloten en gecommitteerd aan de afspraak om hun CO2-uitstoot te meten en daarover te rapporteren. Zij vertegenwoordigen 4,5 biljoen dollar aan totale assets.

Nederlandse financials in PCAF

ABN AMRO is sinds begin van dit jaar de voorzitter van PCAF Nederland. PCAF Nederland is in 2015 begonnen op initiatief van ASN Bank tijdens de Klimaattop in Parijs. Elf Nederlandse financiële instellingen sloten zich direct aan. Dat zijn er nu achttien. Recentelijk zijn BNG Bank, NWB Bank en NIBC toegetreden tot PCAF. De andere leden zijn ABN AMRO, Achmea Investment Management, ACTIAM, APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, MN, PME, PMT, Rabobank, Robeco, Triodos Bank, Van Lanschot Kempen en de Volksbank. PCAF Nederland is aangesloten bij het Platform voor Duurzame Financiering. Voorzitter van PCAF Nederland is Tjeerd Krumpelman, ABN AMRO. Mark Schenkel voert het secretariaat van PCAF NL.

Wetenschappelijke doelen

Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van PCAF is het gebruik van inzichten uit de beoordeling van broeikasgasemissies om op wetenschap gebaseerde doelen te stellen. Aan de hand van deze doelen kunnen financiële instellingen bijdragen aan het handhaven van de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige niveaus.