Nieuws

Financiële sector maakt impact van investeringen in SDG’s beter meetbaar

De financiële sector, overheid en toezichthouders verenigd in het Platform voor Duurzame Financiering verwelkomen de nieuwe leidraad om de impact te meten van investeringen in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het Platform voor Duurzame Financiering dat deze week bijeenkwam bij De Nederlandsche Bank, heeft zich hiervoor uitgesproken.

5 oktober 2017 – persbericht 

Denk mee over een duurzaam financieel stelsel in Europa 

DNB roept maatschappelijke organisaties en financiële instellingen op om mee te denken over een duurzaam financieel stelsel in Europa. 

18 juli 2017 – persbericht 

Financiële sector werkt mee aan transitiepaden voor snellere CO2-reductie

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken gezamenlijk aan nieuwe transitiepaden richting een CO2-arme samenleving in 2050. Ook de financiële sector wordt gevraagd hieraan bij te dragen. Het Platform voor Duurzame Financiering, dat in april bijeenkwam bij De Nederlandsche Bank, heeft zich hiervoor uitgesproken.

1 mei 2017 – persbericht 

Platform voor Duurzame Financiering brengt duurzaamheidsinitiatieven financiële sector bij elkaar

De financiële sector, overheden en toezichthouders gaan intensiever samenwerken aan duurzame financiering. Het Platform voor Duurzame Financiering, dat deze week bijeenkwam bij De Nederlandsche Bank, heeft zich hiervoor uitgesproken.

16 december 2016 – persbericht