SDG-impactmeting

Voor investeerders zijn er nieuwe indicatoren voor de impact van hun investeringen op de SDG’s. Doel is de financieringen die bijdragen aan de SDG’s fors te verhogen. Van miljoenen maar miljarden.

Nieuwe indicatoren voor investeerders om te meten in hoeverre zij bijdragen aan de SDG’s

Er is veel financiering nodig voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030. Banken, pensioenfondsen en andere investeerders willen hieraan bijdragen. Het is echter moeilijk vast te stellen hoe groot de impact van investeringen op de SDG’s precies is.

Indicatoren

De werkgroep SDG-impactmeting heeft daarom een leidraad opgesteld. Deze leidraad geeft een beperkt aantal indicatoren voor elke SDG. Investeerders kunnen met deze indicatoren bepalen in hoeverre hun leningen en investeringen bijdragen aan de SDG’s. Tegelijkertijd kunnen zij aan de hand van de indicatoren veel gerichter data verzamelen. En met betere impactdata kunnen investeerders beter monitoren, managen én communiceren hoe zij bijdragen aan de SDG’s.

Tabel SDG-impactmeting

Leidraad voor investeerders

Het uiteindelijk doel van de leidraad is om de investeringen die een meetbare bijdrage leveren aan de SDG’s op te schalen. Van miljoenen naar miljarden. Eloy Lindeijer, Chief Investment Management bij PGGM en sponsor van de Werkgroep SDG-impactmeting: “Het meten van de maatschappelijke impact van onze beleggingen blijft uitdagend maar is dankzij het werk van deze groep wel overzichtelijker gemaakt. Wij willen graag laten zien dat we meetbare impact kunnen leveren bij goede pensioenen, beleggingen en andere financiële diensten”. De werkgroep zal de leidraad nu verder uitwerken om zo inzicht te krijgen in methodes om de SDG-impact van investeringen te meten.

Test en geef feedback

De voorgestelde indicatoren zijn in lijn met de indicatoren en doelen van de VN. Veel van de VN-doelen zijn bedoeld voor overheden; daarom zijn sommige indicatoren herschreven zodat ze praktisch toepasbaar zijn voor investeerders. De lijst indicatoren is een eerste opzet. De werkgroep nodigt investeerders uit om deze te testen en feedback [link naar mailadres] te geven. Doel is uiteindelijk te komen tot een nieuwe standaard.

Werkgroep SDG-impactmeting

De werkgroep SDG-impactmeting bestaat uit een groot aantal financiële instellingen en bedrijven. Lid van de werkgroep zijn: PGGM, ABN AMRO, Achmea, ACTIAM, ASN, ASR Nederland, APG, DNB, FMO, ING, Philips, Kempen, Van Lanschot, MN, NN Group, Rabobank, Robeco, TKP Investments, Triodos, Unilever, Unilever Pensioenfonds. Voorzitter van de werkgroep is Piet Klop, PGGM. De opdrachtgever is Eloy Lindeijer, PGGM.

Meer informatie

Lees meer over het Platform voor Duurzame Financiering.