Missie, strategie en taken

DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. In al haar taken geeft DNB invulling aan haar missie: werken aan vertrouwen.

Onze missie: Werken aan vertrouwen

Zuidas Amsterdam

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werkt DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners aan:

  • prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer
  • solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.  

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen.

Onze taken

Financiële stabiliteit

DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: een stelsel dat schokbestendig is en bijdraagt aan duurzame economische groei. DNB waarschuwt voor risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.
Lees meer over de inzet van DNB voor de financiële stabiliteit. 

Monetair beleid

Doel van het monetaire beleid is prijsstabiliteit: een inflatie onder maar dichtbij de 2%. Prijsstabiliteit biedt consumenten en investeerders zekerheid en dat bevordert een duurzame welvaart. Het rentetarief is het belangrijkste middel om prijsstabiliteit te beïnvloeden. Over de rente beslist de Raad van Bestuur van de ECB: voorzitter Christine Lagarde, de andere ECB-directieleden én de centralebankpresidenten van het eurogebied, waaronder Klaas Knot van DNB.  
Lees meer over het monetaire beleid en de beleidsinstrumenten en bekijk de film over het monetaire beleid de ECB.  

Betalingsverkeer

DNB zet zich in voor een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer – in Nederland en Europa. Zo brengt DNB de eurobiljetten in omloop en controleert zij deze op echtheid, beschadiging en vervuiling. Belangrijk is ook de verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten. Ook zet DNB zich in voor goed functionerende betalings- en effectenverkeerssystemen als TARGET2.
Lees meer over DNB en de wereld van betalen  

Toezicht

DNB maakt zich sterk voor een betrouwbaar financieel stelsel. Daarom houdt zij toezicht op banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere financiële instellingen. DNB let daarbij goed op de financiële positie en de kwaliteit van het bestuur. Belangrijk is dat instellingen zich houden aan de afspraken met hun klanten. Toezicht verkleint de kans dat een instelling in moeilijkheden komt, maar is geen garantie.
Lees meer over het toezicht van DNB. 

Resolutie

DNB werkt mee aan de resolutie van banken; het op een gecontroleerde en zorgvuldige manier afwikkelen van een bank die dreigt om te vallen. Dit werk doet DNB in Europees verband. DNB is lid van de Single Resolution Board in Brussel. Deze heeft een leidende rol bij de resolutie van Europese banken die onder direct toezicht van de ECB staan en banken die in meerdere landen actief zijn.
Lees meer over de inzet van DNB voor een goede afwikkeling van falende banken 

Andere taken

Onze visie en strategie

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, maakt DNB zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart. De snelheid waarmee onze omgeving verandert, maakt het noodzakelijk onszelf zo nu en dan de vraag te stellen of er andere wegen moeten worden in geslagen om dat doel te bereiken. Daarom heeft DNB in 2019 een middellangetermijnstrategie opgesteld, met zes ambities die we in 2025 verwezenlijkt willen hebben. Bijvoorbeeld: in dat jaar willen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volledig hebben geïntegreerd in alle elementen van onze taakuitoefening en willen we een erkende bijdrage hebben geleverd aan het vertrouwen van Nederlanders in financiële instellingen. Deze strategie gaat over verandering: de reguliere uitvoering van onze taken wordt niet genoemd, maar blijft onverminderd van belang. Lees DNB2025 – Visie en strategie DNB.