Economisch Advies - DNB als adviseur van de regering

De Nederlandsche Bank (DNB) geeft economisch advies aan de regering en heeft daarnaast een belangrijke rol in verschillende overlegorganen. Door het geven van onafhankelijk economisch advies draagt DNB bij aan goede nationale en internationale besluitvorming over het economische beleid. Dit doet DNB op grond van haar kennis, reputatie en onafhankelijke positie.

Adviseur van de regering

De regering moet goed op de hoogte zijn van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Het is de taak van DNB de regering hierover te informeren. Ook adviseert DNB de regering over de afstemming van het monetaire beleid met andere beleidsterreinen waaronder het begrotingsbeleid. Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat DNB onafhankelijk van de politiek meebeslist over het monetaire beleid van het eurogebied.

Regelmatig ontmoet de president van DNB de minister van Financiën om te overleggen over de economie. Hierbij gaat het niet alleen over onderwerpen als het monetaire- en begrotingsbeleid maar ook over de gezondheid van het financiële stelsel of de veiligheid van het betalingsverkeer.

Overleg

DNB heeft zitting in de Sociaal-economische Raad (SER). Dit is een adviesorgaan waarin ook werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn. Verder is DNB vertegenwoordigd in de Centraal Economische Commissie (CEC).