Persbericht: Langdurige coronacrisis kan financiële sector fors raken

De economische crisis als gevolg van de coronapandemie raakt ook de financiële sector. Risico’s voor de financiële stabiliteit nemen toe naarmate de crisis langer duurt. Belangrijk verschil met de kredietcrisis van 2008/2009 is dat de oorzaak nu buiten de financiële sector ligt en dat de buffers bij banken aanzienlijk hoger zijn dan toen. Hierdoor zijn banken beter in staat de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil te houden. Persbericht: Langdurige coronacrisis kan financiële sector fors raken

Indicatoren voor financiële stabiliteit

Wat is financiële stabiliteit?

Het financiële stelsel vervult een spilfunctie in de economie. Het zorgt ervoor dat je kunt sparen, lenen en investeren, dat je financiële risico’s kunt afdekken die je niet zelf wilt dragen, en dat je veilig en snel kunt betalen. Zaken waar je meestal niet bij stil staat, maar die wel essentieel zijn voor de economie. Daarom maakt DNB zich sterk voor een stabiel financieel stelsel. Een stelsel dat in staat is schokken op te vangen en dat bijdraagt aan duurzame economische groei in Nederland.

Wat is financiële stabiliteit?

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?

DNB zet zich in voor stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. Deze elementen zijn stuk voor stuk onmisbaar voor een stabiel financieel stelsel. Daarnaast richt DNB zich op risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. DNB waarschuwt voor deze risico’s en geeft adviezen. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een beperking van de mate waarin de eigen woning met een hypotheek kan worden gefinancierd. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?