Lage rente en huizenmarkt belangrijke risico’s voor financiële stabiliteit

Een aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de internationale financiële stabiliteit. Hierdoor neemt de prikkel om schulden af te bouwen af en raakt de prijsvorming op financiële markten verstoord, waardoor zeepbellen kunnen ontstaan. Ook zetten de aanhoudend lage rentes de financiële positie van pensioenfondsen en levensverzekeraars onder druk, waardoor zij kunnen worden aangezet tot het nemen van extra risico.

Het belangrijkste systeemrisico binnen Nederland vormt de huizenmarkt. Om de weerbaarheid van banken te vergroten voor een eventuele huizenmarktcorrectie, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse banken moeten hierdoor gezamenlijk circa EUR 3 miljard meer kapitaal aanhouden voor hun hypothecaire leningenportefeuilles. DNB heeft deze voorgenomen maatregel op 15 oktober gepubliceerd en licht deze verder toe in het Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2019.

Persbericht: DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Persbericht: DNB: Aanhoudend lage rente belangrijkste risico voor financiële stabiliteit

Indicatoren voor financiële stabiliteit

Wat is financiële stabiliteit?

Het financiële stelsel vervult een spilfunctie in de economie. Het zorgt ervoor dat je kunt sparen, lenen en investeren, dat je financiële risico’s kunt afdekken die je niet zelf wilt dragen, en dat je veilig en snel kunt betalen. Zaken waar je meestal niet bij stil staat, maar die wel essentieel zijn voor de economie. Daarom maakt DNB zich sterk voor een stabiel financieel stelsel. Een stelsel dat in staat is schokken op te vangen en dat bijdraagt aan duurzame economische groei in Nederland.

Wat is financiële stabiliteit?

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?

DNB zet zich in voor stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. Deze elementen zijn stuk voor stuk onmisbaar voor een stabiel financieel stelsel. Daarnaast richt DNB zich op risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. DNB waarschuwt voor deze risico’s en geeft adviezen. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een beperking van de mate waarin de eigen woning met een hypotheek kan worden gefinancierd. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?