Rentestijging door oplopende risicopremies vormt risico

Een plotselinge rentestijging door oplopende risicopremies op financiële markten vormt één van de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit. De aanleiding hiervoor kan politieke onrust zijn, maar ook een escalerende handelsoorlog of oplopende geopolitieke spanningen. Plotselinge rentestijgingen kunnen huishoudens, bedrijven en overheden met hoge schuld hard raken. Financiële instellingen kunnen bij een plotselinge rentestijging met forse verliezen op hun beleggingsportefeuilles worden geconfronteerd. In landen waar overheden sterk op de eigen bankensector leunen voor de financiering van hun overheidsschuld, zoals in Zuid-Europa, wordt bovendien de bankensector hard geraakt wanneer de risicopremies op staatspapier plotseling hard stijgen.
Dit staat in het Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2018.

Indicatoren voor financiële stabiliteit

Wat is financiële stabiliteit?

Het financiële stelsel vervult een spilfunctie in de economie. Het zorgt ervoor dat je kunt sparen, lenen en investeren, dat je financiële risico’s kunt afdekken die je niet zelf wilt dragen, en dat je veilig en snel kunt betalen. Zaken waar je meestal niet bij stil staat, maar die wel essentieel zijn voor de economie. Daarom maakt DNB zich sterk voor een stabiel financieel stelsel. Een stelsel dat in staat is schokken op te vangen en dat bijdraagt aan duurzame economische groei in Nederland.

Wat is financiële stabiliteit?

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?

DNB zet zich in voor stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. Deze elementen zijn stuk voor stuk onmisbaar voor een stabiel financieel stelsel. Daarnaast richt DNB zich op risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. DNB waarschuwt voor deze risico’s en geeft adviezen. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een beperking van de mate waarin de eigen woning met een hypotheek kan worden gefinancierd. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?