Krediet en Leverage

Trendafwijking krediet/bbp-ratio Nederland

De mate waarin de ratio van de kredietverleningi en BBP afwijkt van zijn langetermijntrend (zoals berekend in ESRB Occasional Paper No. 5, 2014 ).

Bron: CBS, BIS, ESRB en DNB

Kredietverlening huishoudens en niet-financiële bedrijven

De ontwikkeling van de kredietverleningi aan Nederlandse huishoudens en bedrijven, j-o-jI in %.

Bron: CBS, BIS

Huizenprijsontwikkeling en prijsontwikkeling commercieel vastgoed

De ontwikkeling van de huizenprijzen en de waarde van commercieel vastgoed in Nederland, j-o-j in %.

Bron: CBS, MSCI/IPD

Loan-to-value en loan-to-income ratio starters

De verhouding tussen het hypotheekbedrag van starters en de waarde van hun woning danwel hun inkomen bij het afsluiten van de hypotheek. Schatting van DNB op basis van een steekproef.

Bron: DNB

Lange rente en BAA-AA risicopremie

Het rendement op Nederlandse overheidsobligatiesi met een looptijd van 10 jaar en Het rendementsverschil tussen internationale bedrijfsobligaties met een BAA-rating en die met een AA-rating, in basispunten.

Bron: Thomson Reuters Datastream

Leverage ratio banken

Voor verschillende tijdsperioden worden verschillende definities gehanteerd.
1998-2013: Tier 1 kapitaali als % van het totale balanstotaal van de Nederlandse bankensector.
2014-huidig: de leverage ratioi onder Bazel III.

Bron: DNB

Bazelse kapitaalratio banken

Voor verschillende tijdsperioden worden verschillende definities gehanteerd.
1998-2008: Tier 1-kapitaalratioi volgens Bazel Ii.
2008-2013: Tier 1-kapitaalratioi volgens Bazel IIi, inclusief de zogenoemde Bazel-I-vloeri .
2014-huidig: CET1-kapitaalratioi volgens Bazel IIIi.

Bron: DNB