Liquiditeit en looptijdmismatch

Loan-to-deposit ratio en aandeel korte marktfinanciering

De verhouding tussen leningen van banken aan en  deposito’s bij banken van de niet-financiële private sectori. en het aandeel  van de marktfinancieringi van Nederlandse banken met een resterende looptijd van minder dan 1 jaar.

Bron: DNB

Risicopremie geldmarkt en senior unsecured bankobligaties

Het verschil tussen de 3-maands Euriborrentei en de 3-maands EONIA swap-indexi en het verschil tussen het rendement op Europese senior unsecuredi bankobligaties en de 5-jaars swaprentei.

Bron: Thomson Reuters Datastream