Systeemrelevantie

Omvang bankbalans in procenten bbp

Het gezamenlijke balanstotaal van alle banken als % van het Nederlandse bbp.

Bron: DNB

Aandeel G5 banken in balanstotaal bankensector

Het balanstotaal van de 5 grootste Nederlandse banken (momenteel ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en BNG) als % van het balanstotaal van de Nederlandse bankensector.

Bron: DNB

Rating uplift systeemrelevante banken

Het verschil in de kredietbeoordeling inclusief én exclusief overheidssteun van vier systeembanken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank), zoals berekend door Moody’s. Dit is het gemiddelde van deze vier banken, gewogen naar balanstotaal.

Bron: Moody’s