Wat is financiële stabiliteit?

Het financiële stelsel vervult een spilfunctie in de economie. Het zorgt ervoor dat je kunt sparen, lenen en investeren, dat je financiële risico’s kunt afdekken die je niet zelf wilt dragen, en dat je veilig en snel kunt betalen. Zaken waar je meestal niet bij stil staat, maar die wel essentieel zijn voor de economie. Daarom maakt DNB zich sterk voor een stabiel financieel stelsel. Een stelsel dat in staat is schokken op te vangen en dat bijdraagt aan duurzame economische groei in Nederland.

Wat verstaan we onder een stabiel financieel stelsel? Een stabiel financieel stelsel blijft goed functioneren als de economie tegenzit, als een bank of pensioenfonds in de problemen raakt of als de aandelenmarkten onderuit gaan. En een financieel stelsel moet zelf geen bron van verstoringen in de economie zijn. Ook zijn in een stabiel financieel stelsel voldoende buffers aanwezig. Zo draagt het financiële stelsel bij aan een stabiele en duurzame economische groei.