Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Lesmateriaal voor havo, vwo en mbo

De Nederlandsche Bank (DNB) biedt verschillende lessen voor leerlingen van het mbo, de havo en het vwo. Als docent kunt u deze in de les gebruiken.

Hoe word ik rijk?

Goed omgaan met geld is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel keuzes op zoveel verschillende momenten in ieders leven. En bijna iedere beslissing heeft financiële gevolgen. Dat geldt ook voor MBO leerlingen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen leren om bewust om te gaan met geld. Met de les "Hoe word ik rijk?" worden leerlingen aan het denken gezet over de keuzes die zij hebben en de financiële gevolgen daarvan.

Download het gehele lespakket hier:

Lessen over actuele thema’s

Van de handelsoorlog tot klimaatbeleid, economische onderwerpen zijn volop in de media. Daarbij is het soms moeilijk te weten of iets een feit, een mening of misschien wel ‘fake news’ is. Deze korte kant-en-klare lessen over actuele thema's zorgen dat leerlingen de juiste vragen stellen, relevante begrippen kennen en op basis daarvan hun eigen conclusies kunnen trekken.

De wereld van DNB

Wie maakt de euromunten en -biljetten? Hoe houden we betaalsystemen veilig? En hoe houd je toezicht op banken? De online les ‘De wereld van DNB’ laat leerlingen op een interactieve manier ontdekken wat DNB doet. En waarom dat belangrijk is voor de welvaart in Nederland. Aan bod komen economische principes en begrippen zoals rente, inflatie, koopkracht en economische groei. Het materiaal sluit aan op verschillende eindtermen en concepten uit het curriculum.

Voor wie

De les is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het mbo, de havo en het vwo.

Meer informatie, van start

Scoren met beleid – over economische verbanden

Welk effect hebben de klimaatdeal, stijgende huizenprijzen of vergrijzing op de Nederlandse economie? In het interactieve online programma ‘Scoren met beleid’ kruipen leerlingen in de huid van een adviseur bij DNB. Ze kiezen voor een relevante economische ontwikkeling, analyseren de macro-economische gevolgen en onderzoeken hoe beleidsmakers kunnen reageren. Op grond daarvan stellen ze een advies op aan de president van DNB.

Voor wie

De les is geschikt voor havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw.

Twee versies

Wij bieden twee versies aan van ‘Scoren met beleid’:

  • de originele, uitgebreide versie
  • een snapversie van een kwartier

Meer informatie, van start

  • In de handleiding vindt u meer informatie over de manier waarop u ‘Scoren met beleid’ kunt inzetten en over de aansluiting bij de eindtermen uit het curriculum.
  • Start ‘Scoren met beleid’ online

DELFI-tool

Wat zijn de gevolgen voor onze economie van veranderingen in bijvoorbeeld de wereldhandel, olieprijs, wisselkoers of overheidsuitgaven? Uw leerlingen berekenen dit zelf met de DELFI-tool. Ze bepalen hoe een of twee belangrijke economische variabelen zich de komende acht jaar ontwikkelen. Vervolgens berekent de tool de effecten voor de Nederlandse economie.

Lesbrief Economische crises

Deze lesbrief gaat over de kredietcrisis, en de economische recessie en schuldencrisis die daarop volgden. Ook is er aandacht voor de lessen die uit deze crises zijn getrokken en de maatregelen die zijn genomen. Denk aan het Europees bankentoezicht.

Meer informatie, van start

Animaties monetair beleid

Wij hebben twee animaties gemaakt over het belang van stabiele prijzen voor een gezonde economie. Deze kunt u in de les laten zien.

In de animatie ‘Remmen of gasgeven’ komen begrippen aan bod als inflatie en koopkracht. Ook is er aandacht voor de rol van de ECB:

De animatie ‘Operationeel kader’ gaat dieper in op deze onderwerpen en legt onder andere uit hoe het monetair beleid precies werkt: