Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Lesmateriaal voor hbo en wo

De Nederlandsche Bank (DNB) biedt verschillende lessen voor studenten op het hbo en in het wetenschappelijk onderwijs (wo). Als docent kunt u deze in uw college gebruiken.

Scoren met beleid – over economische verbanden

Welk effect hebben de klimaatdeal, stijgende huizenprijzen of vergrijzing op de Nederlandse economie? In het interactieve online programma ‘Scoren met beleid’ kruipen leerlingen in de huid van een adviseur bij DNB. Ze kiezen voor een relevante economische ontwikkeling, analyseren de macro-economische gevolgen en onderzoeken hoe beleidsmakers kunnen reageren. Op grond daarvan stellen ze een advies op voor de president van DNB.

Twee versies

Wij bieden ‘Scoren met beleid’ aan in twee versies:

  • de originele, uitgebreide versie
  • een snapversie van een kwartier

Meer informatie, van start

  • In de handleiding vindt u meer informatie over de manier waarop u ‘Scoren met beleid’ kunt inzetten en over de aansluiting bij de eindtermen uit het curriculum.
  • Start ‘Scoren met beleid’ online

DELFI-tool

Wat zijn de gevolgen voor onze economie van veranderingen in bijvoorbeeld de wereldhandel, olieprijs, wisselkoers of overheidsuitgaven? Uw studenten berekenen dit zelf met de DELFI-tool. Ze bepalen hoe een of twee belangrijke economische variabelen zich de komende acht jaar ontwikkelen. Vervolgens berekent de tool de effecten voor de Nederlandse economie.

Animaties monetair beleid

Wij hebben twee animaties gemaakt over het belang van stabiele prijzen voor een gezonde economie. Deze kunt u in het college laten zien.

In de animatie ‘Remmen of gasgeven’ komen begrippen aan bod als inflatie en koopkracht. Ook is er aandacht voor de rol van de ECB:

De animatie ‘Operationeel kader’ gaat dieper in op deze onderwerpen en legt onder andere uit hoe het monetair beleid precies werkt: