Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Downloads Integriteit

Binnen DNB bestaan de volgende regelingen op het gebied van/gerelateerd aan het onderwerp integriteit.

Privebeleggingen

Medewerkers / Directie

Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB

663KB PDF
Download Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB

Klachtenregeling DNB

787KB PDF
Download Klachtenregeling DNB

Gedragscode DNB

494KB PDF
Download Gedragscode DNB

Gedragscode omgangsvormen DNB

359KB PDF
Download Gedragscode omgangsvormen DNB

Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB 2024

288KB PDF
Download Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB 2024

Regeling privé-beleggingstransacties DNB - januari 2023

210KB PDF
Download Regeling privé-beleggingstransacties DNB - januari 2023

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie - december 2010

25KB PDF
Download Regeling zorgvuldig omgaan met informatie - december 2010

Regeling gebruik bedrijfsmiddelen

22KB PDF
Download Regeling gebruik bedrijfsmiddelen

Regeling controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen - 11 februari 2015

121KB PDF
Download Regeling controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen - 11 februari 2015

Regeling bijzondere integriteitsonderzoeken

371KB PDF
Download Regeling bijzondere integriteitsonderzoeken

DNB Regeling omgaan met (vermoedens van) misstanden, inbreuken op het Unierecht en andere (integriteits)incidenten

252KB PDF
Download DNB Regeling omgaan met (vermoedens van) misstanden, inbreuken op het Unierecht en andere (integriteits)incidenten

Directie en de Raad van Commissarissen

Regeling onverenigbare functies directieleden en commissarissen

147KB PDF
Download Regeling onverenigbare functies directieleden en commissarissen

Regeling inzake tegenstrijdige belangen (versie 15 juni 2012)

28KB PDF
Download Regeling inzake tegenstrijdige belangen (versie 15 juni 2012)

Regeling inzake geschenken en uitnodigingen voor directieleden

12KB PDF
Download Regeling inzake geschenken en uitnodigingen voor directieleden