Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Downloads Integriteit

Binnen DNB bestaan de volgende regelingen op het gebied van/gerelateerd aan het onderwerp integriteit.

Meldprocedure

Privebeleggingen

Vertrouwelijke informatie en bedrijfsmiddelen

Onafhankelijkheid medewerkers DNB

Integriteitsregelingen DNB

Medewerkers / Directie

Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB

156KB PDF
Download

Klachtenregeling DNB

787KB PDF
Download

Gedragscode DNB

494KB PDF
Download

Gedragscode omgangsvormen DNB

359KB PDF
Download

Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB - februari 2016

238KB PDF
Download

Regeling privé-beleggingstransacties DNB - januari 2023

210KB PDF
Download

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie - december 2010

25KB PDF
Download

Regeling gebruik bedrijfsmiddelen

22KB PDF
Download

Regeling controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen - 11 februari 2015

121KB PDF
Download

Regeling bijzondere integriteitsonderzoeken

371KB PDF
Download

DNB Regeling omgaan met (vermoedens van) misstanden, inbreuken op het Unierecht en andere (integriteits)incidenten

252KB PDF
Download

Directie en de Raad van Commissarissen

Regeling onverenigbare functies directieleden en commissarissen

147KB PDF
Download

Regeling inzake tegenstrijdige belangen (versie 15 juni 2012)

28KB PDF
Download

Regeling inzake geschenken en uitnodigingen voor directieleden

12KB PDF
Download