Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

16 februari 2022 Algemeen

Renovatie hoofdkantoor DNB duurt langer door asbest

Gevel laagbouw DNB Frederiksplein

De renovatie van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) duurt een jaar langer dan aanvankelijk gepland. Dit komt door de vondst van extra asbest. De renovatie zal hierdoor in het 4e kwartaal van 2024 klaar zijn.

Het aangetroffen asbest zit in de gevels van de laagbouw. Het gaat om grote hoeveelheden die ook de betrokken experts hebben verrast. Vanuit circulair oogpunt was het de bedoeling om de gevels van de laagbouw zo veel mogelijk te hergebruiken. Dit is nu niet meer mogelijk. Alleen door de gevels volledig te vervangen, is de asbestveiligheid te garanderen. Dit leidt tot een vertraging in de oplevering van het kantoor aan het Frederiksplein. Het ontwerp van het gebouw blijft overigens hetzelfde. De meerkosten kunnen worden opgevangen binnen de financiële buffers voor het project.

Duurzame nalatenschap

De laagbouwgevels worden volledig vervangen, omdat handhaven en saneren geen garantie bieden dat alle asbest echt weg zou zijn. Dit vindt DNB wel belangrijk. We willen volgende generaties niet belasten met risicovolle materialen uit het verleden. Het begrip ‘duurzame nalatenschap’ is een belangrijk uitgangspunt tijdens de renovatie. Zo krijgt ons hoofdkantoor het hoogste energielabel en nemen energieverbruik en CO2-uitstoot met meer dan 80% af.

Al eerder asbest aangetroffen

Het hoofdkantoor van DNB is gebouwd in de jaren zestig. In die tijd werd het gebruikte materiaal niet goed gedocumenteerd. Sinds de start van de asbestsanering in juli 2020, is veel meer asbest aangetroffen dan op basis van de eerdere grondige asbestinventarisaties en asbestsaneringen verondersteld mocht worden. Tot nu toe konden we het saneren van extra asbest altijd inpassen in de bestaande planning. Met het asbest dat nu in de laagbouw is gevonden, lukt dat helaas niet.

Geen risico voor gezondheid omwonenden Frederiksplein, gasten en medewerkers DNB

De asbestverontreiniging in het hoofdkantoor van DNB heeft nooit een risico gevormd voor omwonenden van het Frederiksplein, medewerkers en gasten van DNB. DNB heeft alle oude meetrapporten opgevraagd en geanalyseerd. Metingen zijn frequent en op voldoende punten uitgevoerd. De uitkomsten lagen altijd ruimschoots binnen de gestelde normen. De vertraging van de renovatie betekent ook dat de medewerkers van DNB een jaar langer vanuit hun tijdelijke kantoor, het Tooropgebouw bij Amsterdam-Amstel, blijven werken.

In deze video geeft Maaike van Leuken, Programmadirecteur Huisvesting, een toelichting: