Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Binnen DNB bevinden zich vertrouwelijke informatie, een voorraad contant geld en goud, een kunstcollectie en andere zaken van aanzienlijke waarde. Daarom zijn er in en om DNB-gebouwen veiligheidsmaatregelen getroffen.

Zo is er rondom en in DNB-gebouwen cameratoezicht. Om toegang te verlenen tot haar parkeerplaats past DNB kentekenherkenning toe. Bezoekers worden geregistreerd en gecontroleerd. Verder kan DNB telefoongesprekken opnemen (voice-logging) in verband met incidenten of geschillen.

Cameratoezicht

U kunt als bezoeker of passant van een gebouw van DNB worden gefilmd door (een van de) camera’s van DNB. In dat geval wordt uw beeltenis verwerkt. DNB verwerkt dit persoonsgegeven, omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om zaken van waarde te beschermen (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). De Koninklijke Marechaussee heeft als bewaker voor DNB toegang tot de beelden.

Bij incidenten kunnen de beelden na vordering van de politie of het Openbaar Ministerie met hen worden gedeeld, ook als er bijvoorbeeld een ongeluk op straat plaatsvindt.

De camerabeelden aan buitenzijde van het pand worden tot 28 dagen bewaard, of in het geval van incidenten voor zo lang nodig is om het incident volledig af te handelen.

Kentekenherkenning

Een beperkt aantal personen heeft de bevoegdheid zijn of haar auto te parkeren op het parkeerterrein van DNB. Daarvoor wordt na aanbieding van de DNB-toegangspas het kenteken van de auto gelezen en vergeleken met een database van de kentekens van de auto’s die op het terrein van DNB mogen parkeren.

Bezoekerscontrole- en registratie

DNB controleert de identiteit en aanwezigheid van al haar bezoekers. Dat doet DNB aan de hand van een identiteitsbewijs en bezoekerspas. Daarbij registreert DNB de naam van de bezoeker, de reden van het bezoek, de contactpersoon binnen DNB, het e-mailadres, het nummer van het identiteitsbewijs, en de tijdstippen en locaties waar de bezoeker bij DNB is geweest.

Het identiteitsbewijs wordt gescand voor controle op echtheid. Bij het scannen kunnen er eventuele signaleringen (bijvoorbeeld of het een gestolen identiteitsbewijs betreft) worden vastgesteld. Deze scans worden niet opgeslagen. Bij een signalering uit het systeem wordt contact opgenomen met de Koninklijke marechaussee en/of de politie. Overige (persoons)gegevens worden zes maanden na het bezoek vernietigd.

DNB verwerkt deze (persoons)gegevens, omdat een hoog niveau van beveiliging noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publieke taak om vertrouwelijke informatie en zaken van waarde te beschermen (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). Een uitgebreid privacystatement van DNB vindt u op privacystatement.


Opnemen van telefoongesprekken (voice-logging)

Telefoongesprekken via het algemene telefoonnummer van DNB en het telefoonnummer van de beveiliging worden opgenomen. Nadat de beller is doorverbonden, wordt het gesprek niet meer opgenomen, tenzij de beller wordt doorverbonden met de afdeling Communicatie of de beveiliging. Doel van het opnemen van deze gesprekken is het kunnen analyseren van telefoongesprekken in geval van incidenten, bijvoorbeeld bij bedreigingen of bommeldingen. De opnamen kunnen ook gebruikt worden om communicatie te verbeteren.

De telefoongesprekken die DNB-medewerkers voeren in zogenoemde dealing rooms worden ook opgenomen. Het gaat om telefoongesprekken waarbij wordt onderhandeld over geschillen rondom transacties en de afhandeling daarvan met bijvoorbeeld tegenpartijen en klanten. Daarbij worden namen, telefoonnummers en de gespreksinhoud verwerkt. Doel van het opnemen van deze gesprekken is het snel helderheid verschaffen bij een dispuut om zo snel mogelijk tot een juiste afwikkeling te komen.

Het opnemen van telefoongesprekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de publieke taken van DNB (AVG artikel 6, eerste lid, onder e). Het gaat dan zowel om het beschermen van vertrouwelijke informatie en zaken van waarde als om de rol die DNB heeft bij onderhandelingen over geschillen rondom transacties. De opnames worden maximaal drie maanden en twee weken bewaard en alleen beluisterd als een incident daartoe aanleiding geeft. Gesprekken die voor analyse in aanmerking komen vanwege een incident, worden langer bewaard, namelijk tot het geschil tot een einde is gekomen dan wel het incident is afgehandeld.