Afwikkelen van betalingsverkeer

DNB verwerkt persoonsgegevens om betalingsverkeer tussen financiële instellingen mogelijk te maken, om onderpanden en waarden bij monetaire operaties in bewaring te nemen, en voor kredietverlening aan banken. Daarnaast verwerkt DNB persoonsgegevens voor betalingsverkeerbeleid en marktinfrastructuurbeleid.

Betalingsverkeer en onderpand

DNB verwerkt voor het mogelijk maken van het betalingsverkeer en het in bewaring nemen van onderpanden en waarden de volgende gegevens:

  • contactgegevens van contactpersonen van financiële instellingen
  • handtekeningenkaarten
  • uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • kopieën van identiteitsbewijzen.

Grondslag is de uitvoering van de publieke taak van DNB (artikel 6, eerste lid, onder e, AVG).

Betalingsverkeerbeleid en marktinfrastructuurbeleid

In het kader van betalingsverkeerbeleid en marktinfrastructuurbeleid voert DNB overleg met andere organisaties die bij deze beleidsterreinen betrokken zijn, zoals het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten. DNB verwerkt de contactgegevens van de bij dat overleg betrokken medewerkers van die organisaties. Bij een operationele verstoring van het betalingsverkeer of de marktinfrastructuur verwerkt DNB afhankelijk van het soort verstoring aanvullende persoonsgegevens, zoals contactgegevens van contactpersonen van financiële instellingen. Grondslag is de uitvoering van de publieke taak van DNB (AVG artikel 6, eerste lid, onder e).