Externe communicatie

DNB verwerkt persoonsgegevens voor externe communicatie. Op deze pagina leest u meer hierover.

In de externe communicatie verwerkt DNB persoonsgegevens voor:

  • publieksvoorlichting (bijvoorbeeld een FAQ)
  • nieuwsbrieven en toezending publicaties (persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrieven van DNB
  • perswoordvoering (persoonsgegevens van journalisten voor het toesturen van publicaties, uitnodigingen et cetera)
  • evenementen, zoals congressen (persoonsgegevens van externen die zich opgeven voor deelname aan evenementen)
  • de website www.dnb.nl:
   • De webserver van DNB logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de DNB-website en worden alleen daarvoor gebruikt.
   • Het is mogelijk via de DNB-website publicaties te bestellen. Om te voorkomen dat u bij meerdere bestellingen tijdens hetzelfde bezoek steeds opnieuw uw persoonlijke gegevens moet invullen, worden die gegevens in een zogenoemde sessie-cookie op uw computer opgeslagen. Een sessie-cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Na het afsluiten van het bezoek aan de DNB-website verdwijnt deze informatie automatisch van uw computer.
  • de website www.overopiban.nl:
   • De webserver van www.overopiban.nl logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de website www.overopiban.nl.
   • Voor sommige diensten van de website www.overopiban.nl zijn uw persoonlijke gegevens nodig. DNB gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. DNB zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Zij stelt uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.
  • Via Innovation Hub geven AFM en DNB gezamenlijk ondersteuning bij uw vragen over toezicht en bijbehorende regelgeving rond innovatieve financiële producten en diensten.
  • DNB kan gebruik maken van social media, zoals Youtube.

DNB verwerkt deze persoonsgegevens zodat zij met u in contact kan treden. Dat doet DNB omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven: AVG artikel 6, eerste lid, onder a) of omdat DNB een gerechtvaardigd belang heeft om u berichten te kunnen sturen (AVG artikel 6, eerste lid, onder f). De betrokkenen leveren de persoonsgegevens zelf aan.