Werknemersbeleid en aannemen nieuwe werknemers

DNB verwerkt persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten.

Medewerkers

DNB verwerkt persoonsgegevens van medewerkers voor de volgende zaken:

 • uitvoeren van het personeelsbeleid instroom, uitstroom, detachering, ouderschapsverlof, vakantiedagen, et cetera
 • uitvoeren van personeelsregelingen vakbondcontributie, ziektekostenverzekering en hypotheek
 • uitvoeren mobiliteitsbeleid lease, openbaar vervoer en kilometerregistratie woon-werkverkeer
 • verzuimbeheer
 • performance management het sturen van de functionering van werknemers
 • management development het ontwikkelen van management- en leiderschapsvaardigheden van (toekomstige) managers
 • tijdregistratie
 • verzorgen en administreren intern opleidingscurriculum
 • beheren stamkaartgegevens
 • beheren digitale bedrijfsmiddelen
 • Behandelen van meldingen incidenten en misstanden
 • toegangscontrolesysteem tot gebouwen
 • screening

Sollicitanten

De persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt DNB voor de voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. Deze informatie wordt een maand bewaard, doch eerder verwijderd als de sollicitant daarom verzoekt. De informatie kan langer bewaard worden na toestemming van de sollicitant. Voor meer informatie, zie ons privacy statement voor sollicitanten.