Privacyverklaring

De Nederlandsche Bank (DNB) behandelt de gegevens die binnenkomen via de DNB-website met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met deze privacyverklaring wil DNB u informeren over de gegevens die DNB via de DNB-website verzamelt en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt. 

Bezoekersinformatie

De webserver van DNB logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de DNB-website.

Cookies

Het is mogelijk via de DNB-website publicaties te bestellen. Om te voorkomen dat u bij meerdere bestellingen tijdens hetzelfde bezoek steeds opnieuw uw persoonlijke gegevens moet invullen, worden die gegevens in een zogenoemde sessie-cookie op uw computer opgeslagen. Een sessie-cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Na het afsluiten van het bezoek aan de DNB-website verdwijnt deze informatie automatisch van uw computer. 

Persoonlijke gegevens

Voor sommige diensten op de DNB-website (solliciteren, vragen stellen, abonnementen aanvragen, bestellen van publicaties, Nieuwsservice en dergelijke) zijn uw persoonlijke gegevens nodig. DNB gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. DNB zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op www.dnb.nl