Publicaties

DNB Publicaties

De Nederlandsche Bank publiceert een aantal periodieken. U kunt deze online bestellen en/of downloaden als .pdf document. Bovendien kunt u zich op sommige periodieken gratis abonneren.

Lees meer over: DNB Publicaties

ECB Publicaties

Maandelijks publiceert de Europese Centrale Bank het ECB Maandbericht, bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in haar werkzaamheden. Jaarlijks verschijnt het jaarverslag en regelmatig wordt dieper ingegaan op specifieke onderwerpen.

Lees meer over: ECB Publicaties

Wetten en regelgeving

Voor het functioneren van de Nederlandsche Bank (DNB) is de Bankwet 1998 van groot belang. Hierin zijn de taken van DNB vastgelegd.

De Bankwet 1998 is te vinden op Wetten.nl.

De Algemene Voorwaarden van DNB houden bepalingen in die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen DNB en financiële instellingen. Hierbij gaat het enerzijds om regels van algemene aard en anderzijds om regels voor monetaire beleidstransacties.

De onderstaande lijst bevat niet de wet- en regelgeving die van toepassing is op instellingen die onder prudentieel toezicht staan.

Deze regelgeving is te vinden via Open Boek Toezicht

Lees meer over: Wetten en regelgeving

Brochures

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal brochures ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen als de taken van DNB, het inwisselen van guldens en de echtheid van eurobankbiljetten.

Lees meer over: Brochures

Apps en digitale publicaties

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op digitaal gebied diverse publicaties ontwikkeld. Zo zijn er de apps die helpen om valse bankbiljetten te identificeren of eenvoudig een IBAN op te zoeken. Ook geeft DNB diverse brochures als E-book uit. De PDF-versie van deze publicaties vindt u onder Brochures.

Lees meer over: Apps en digitale publicaties

DNB video's

Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse video's die de Nederlandsche Bank heeft uitgebracht. Ook heeft DNB een eigen YouTube kanaal.

Lees meer over: DNB video's