Trustsector groeit licht in 2012

Nieuwsbericht
Datum 3 december 2012

Uit de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie (ISI) analyse blijkt dat het aantal vergunning houdende trustkantoren en het totaal aantal doelvennootschappen licht is toegenomen in 2012.

De gegevens uit de ISI-rapportage tonen dat in 2012 het aantal doelvennootschappen met 2,5 procent is gestegen ten opzichte van 2011, van 22972 naar 23549 (zie voor meer informatie onderaan de pagina de te downloaden ISI-presentatie). Verder groeide ook het aantal vergunning houdende trustkantoren licht van 302 naar 303 trustkantoren in 2012. De daling van het aantal trustkantoren door fusies en overnames werd dan ook gecompenseerd door een tiental nieuwe aanvragen in 2012.
    
  

Aantal doelvennootschappen per 1 juli 2012

Welke trends ziet DNB op basis van de ISI-rapportage? 
In 2012 heeft DNB in één van haar themaonderzoeken aandacht besteed aan de risico’s van consultancydiensten door doelvennootschappen voor trustkantoren. De ISI-rapportage toont dat in 2012 het aantal operationele doelvennootschappen met consultancydiensten met 61 procent is toegenomen van 153 naar 247 doelvennootschappen. Ook het aantal doelvennootschappen met branches is flink toegenomen van 539 naar 1324 doelvennootschappen. DNB benadrukt dat trustkantoren inzicht moeten hebben in de activiteiten van deze branches en van eventuele branchemanagers. 
 
Aantal operationele doelvennootschappen met consultancydiensten per 1 juli 2012

Onvoldoende aandacht voor MOT-meldingen
Uit de ISI-rapportage blijkt dat in de periode 1 januari 2011 tot 30 juni 2012 slechts 14 trustkantoren 49 Meldingen Ongebruikelijke Transacties (MOT) hebben gedaan bij FIU-Nederland. DNB acht 49 meldingen een erg laag percentage vergeleken met het grote totaal aantal transacties dat in de sector plaatsvindt. DNB vraagt daarom extra aandacht voor MOT-meldingen en verwijst voor extra informatie en uitleg over de meldindicatoren naar de factsheet van FIU-Nederland.   

Tot slot heeft DNB op basis van de ISI-rapportage enkele individuele trustkantoren kunnen identificeren die een verhoogd risicoprofiel laten zien. DNB gebruikt deze informatie voor prioritering in het risicogebaseerde toezicht in 2013.

 

ISI-rapportage 2012

In september 2012 heeft DNB de Instelling Specifieke Informatie (ISI) opgevraagd bij de vergunning houdende trustkantoren. DNB heeft kunnen constateren dat alle 303 vergunning houdende trustkantoren het ISI-formulier tijdig en volledig aan DNB heeft opgestuurd. DNB gebruikt de ISI-rapportage als een momentopname van de vergunning houdende trustkantoren om een actueel beeld te krijgen van de trustsector. Dit biedt DNB de mogelijkheid deze informatie te delen met de sector en zo een gemeenschappelijk beeld te creëren over de trustsector. Verder is de ISI-rapportage noodzakelijk om trends en ontwikkelingen binnen de trustsector inzichtelijk te maken en daar het risico gebaseerde toezicht op aan te passen.