Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 mei 2022 Toezicht Toezichtlabel

DNB consulteert een Q&A over het gebruik van leverage (vreemd vermogen) bij verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar in het kader van verklaring van geen bezwaar (vvgb). Met deze Q&A beoogt DNB te verduidelijken hoe zij bij het beoordelen van een vvgb-aanvraag het gebruik van leverage beoordeelt. Ook licht DNB toe dat zij bij de toekenning van een vvgb voorwaarden kan stellen aan het gebruik van leverage.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie Q&A gebruik van leverage bij verwerving van gekwalificeerde deelneming in verzekeraar’. De deadline voor het insturen van reacties is 17 juni 2022. Na verwerking van de consultatiereacties zal DNB een definitieve versie van de Q&A publiceren. Alle binnengekomen consultatiereacties worden gepubliceerd op de website van DNB onder vermelding van naam en/of organisatie of, indien de respondent dit aangeeft, geanonimiseerd.

Downloads

Sector(en)

  • Verzekeraars