Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB consulteert Good Practice Waardering Hypotheekleningen Solvency II

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 10 augustus 2021

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Verzekeraars hebben veelal hypotheekleningen op hun balans staan. Onder Solvency II geldt een verplichting deze te waarderen op basis van internationale standaarden die in lijn zijn met de Solvency II vereisten.

Hypotheekleningen kunnen worden gewaardeerd op de Solvency II balans. De Good Practice bevat voorbeelden van mogelijke toepassingen die naar het oordeel van DNB goede invullingen geven aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving. De Good Practice gaat in het bijzonder in op waarderingsaspecten die specifiek zijn aan het waarderen van hypotheekleningen: het vaststellen van de disconteringsrente, het doen van aanpassingen aan variabelen gebruikt voor de disconteringsrente en het gebruik van prijzen van Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS). Deze good practices zijn indicatief van aard en instellingen zijn vrij om een andere toepassing te kiezen, zo lang men anderszins voldoet aan de wet.

Deze Good Practice is de uitkomst van een herzieningsproces van de bestaande Q&A Waardering Hypotheekleningen, die in 2015 door DNB is uitgebracht.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie Good Practice Waardering Hypotheekleningen’. De deadline voor het insturen van reacties is 30 september 2021.

Dit document betreft een verzoek om informatie en consultatie van de concept Good Practice Waardering Hypotheekleningen onder Solvency II. De concept Good Practice wordt op al zijn onderdelen geconsulteerd, en is dus ook op al zijn onderdelen nog aan verandering onderhevig. Na verwerking van de ontvangen informatie en de consultatiereacties zal DNB een definitieve versie van de Good Practice publiceren.