Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie: Good Practice inrichting compliancefunctie bij pensioenfondsen

Consultatie Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar de inrichting van de compliancefunctie bij pensioenfondsen. Hier kwam een aantal goede voorbeelden (good practices) uit naar voren die naar het oordeel van DNB een goede invulling geven aan DNB’s verwachtingen over de inrichting van de compliancefunctie. Om de sector te helpen invulling te geven aan het inrichten van de compliancefunctie, heeft DNB een good practice-document opgesteld. Deze delen we nu ter consultatie met de sector. U vindt de consultatie op de DNB-website en kunt reageren tot en met 25 oktober.

Gepubliceerd: 07 september 2023

Laatste update: 07 september 2023

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Wat wordt geconsulteerd?

De huidige wet- en regelgeving schrijft niet voor dat pensioenfondsen een compliancefunctie inrichten. Het hebben van een goed functionerende compliancefunctie is echter van toegevoegde waarde. De compliancefunctie helpt een pensioenfonds immers toezicht te houden op de naleving van wettelijke en interne regels, voorschriften en procedures en helpt bij het opzetten en onderhouden van een adequaat risicobeheersingsproces. De wijze waarop de compliancefunctie door pensioenfondsen wordt ingericht, verschilt in de praktijk. Met deze brochure geeft DNB de pensioensector good practices (niet-verplichtende aanbevelingen) voor de inrichting van de compliancefunctie. Het gaat om voorbeelden die de toezichthouders van DNB bij het bovengenoemd onderzoek bij pensioenfondsen zijn tegengekomen. Deze good practices zijn daarnaast aangevuld met kennis en ervaring over de inrichting van de compliancefunctie bij andere sectoren zoals verzekeraars en banken.

Dit document omvat niet-verplichtende aanbevelingen voor de inrichting van de compliancefunctie aan pensioenfondsen. De good practices geven inzicht in de door DNB geconstateerde of te verwachten gedragingen in de beleidspraktijk, is indicatief van aard en sluit daarmee niet uit dat voor instellingen een afwijkend, al dan niet strengere, toepassing van de onderliggende regels geboden is. De afweging betreffende de toepassing berust bij deze instellingen zelf. Zie voor meer informatie over de status van de beleidsuitingen de Leeswijzer van DNB.

Reageren op de consultatie

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van “Consultatie good practice inrichting compliancefunctie bij pensioenfondsen”. De deadline voor het insturen van reacties is uiterlijk 25 oktober. Consultatiereacties worden na afloop van de consultatieperiode gepubliceerd op de website van DNB onder vermelding van naam en/of organisatie of, indien u dit aangeeft, in geanonimiseerde vorm.

Ontdek gerelateerde artikelen