Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie good practices sub-merchants

Consultatie Toezicht

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft deze good practices opgesteld om betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen (hierna: BI's en EGI's of instellingen) handreikingen te bieden voor het beheersen van risico's die samenhangen met de (directe of indirecte) dienstverlening aan sub-merchants. Dit document bevat richtlijnen voor de SIRA en voor beleid en procedures inzake cliëntenonderzoek en transactiemonitoring met betrekking tot sub-merchants.

Gepubliceerd: 12 december 2023

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB constateert dat instellingen steeds vaker constructies via hun klanten opzetten om diensten te verlenen aan de sub-merchants. Om deze reden, is 2022 een themaonderzoek uitgevoerd onder een aantal BI's en EGI's die betaaldiensten aan sub-merchants leveren. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de integriteitsrisico's die gepaard gaan met de dienstverlening aan sub-merchants. Daarnaast is onderzocht welke beheersingsmaatregelen de geselecteerde instellingen hebben genomen om deze integriteitsrisico's te beheersen. Risicobeheersing is altijd een kwestie van maatwerk, en dat geldt ook voor de beheersing van risico's in verband met sub-merchants. De voorbeelden in dit document zullen niet altijd rechtstreeks toepasbaar zijn op alle instellingen.

Reageren?

U kunt reageren tot en met 25 januari 2024. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl  onder vermelding van Consultatie good practices sub-merchants. Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u ook aan consultatie@dnb.nl mailen en doet niet af aan de rechtmatigheid van de publicatie van uw naam en/of functie tot aan die intrekking.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting 

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.

Downloads

Good practices sub-merchants

206KB PDF
Download Good practices sub-merchants

Ontdek gerelateerde artikelen