Monetair beleid

Prijsstabiliteit, rente en inflatie

Hoofddoel van de ECB is de prijzen stabiel houden. Dat betekent dat prijzen niet te sterk stijgen (inflatie) of dalen (deflatie). Met prijsstabiliteit kan de centrale bank bijdragen aan de welvaart van mensen in Europa.

Lees meer over: Prijsstabiliteit, rente en inflatie

Lage rente

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in september 2019 verlaagd naar -0,5%. Sindsdien is de rente niet veranderd. Dat roept vragen op. Over ons spaargeld, hypotheek en pensioen. Een overzicht.

Lees meer over: Lage rente

Operaties, tarieven en onderpand


Lees meer over: Operaties, tarieven en onderpand

Reservebeheer

DNB houdt reserves, waaronder goud, en financiële activa aan. Die zijn circa EUR 39 miljard waard (ultimo 2019). Onze reserves en financiële activa vormen het fundament voor financiële stabiliteit en vertrouwen.

Lees meer over: Reservebeheer

Market Intelligence

DNB is dagelijks actief op financiële markten. In de dealingrooms van DNB zijn teams fulltime bezig met de monetaire operaties van de ECB en het beheer van de eigen reserves. In haar contacten met een breed scala aan marktpartijen en instituties verkrijgt DNB inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s op financiële markten. Dit begrip is belangrijk voor de beleidsvorming op alle werkterreinen van DNB: financiële stabiliteit, monetair en toezicht.

Lees meer over: Market Intelligence

Weekstaat Eurosysteem

De weekstaat van het Eurosysteem geeft inzicht in de geconsolideerde balans van het Eurosysteem. De balans van het Eurosysteem bestaat uit de balansen van de ECB en nationale centrale banken die de euro als basisvaluta hebben.

Lees meer over: Weekstaat Eurosysteem