Algemeen

Stabiele prijzen zijn belangrijk voor een gezonde economie. Prijsstabiliteit is dan ook de kern van het monetaire beleid in het eurogebied. Onder prijsstabiliteit wordt verstaan een inflatie beneden, maar dicht bij de 2%

Over inflatie, stabiele prijzen en de rente

Consumenten en bedrijven moeten er van op aan kunnen dat prijzen gemiddeld genomen niet of nauwelijks stijgen. De inflatie is dan onder controle. Sterke prijsstijgingen (inflatie) of prijsdalingen (deflatie) leiden tot onzekerheid en schaden de economie. Prijsstabiliteit is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde economie. Het (monetaire) beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) richt zich daarom op het handhaven van prijsstabiliteit. 

Gevolgen van hoge inflatie

Snel stijgende prijzen leiden tot verlies van de koopkracht. Mensen zullen hogere lonen eisen. Bedrijven zullen deze hogere lonen op hun beurt doorberekenen in de prijs van hun producten. Dit leidt tot een spiraal waarin lonen en prijzen elkaar opdrijven en de rente zal stijgen. In een klimaat waarin alle goederen en diensten sterk in prijs stijgen hebben consumenten en bedrijven geen houvast om verantwoorde economische beslissingen te nemen. Prijsstabiliteit biedt consumenten en investeerders zekerheid en vertrouwen. Dit draagt bij aan een duurzame economische groei.

Definitie van prijsstabiliteit

Prijsstabiliteit is gedefinieerd als inflatie beneden, maar dicht bij de 2%. Besluiten over het monetaire beleid worden genomen door de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). Hierin zitten de presidenten van de 17 eurolanden en de directie van de ECB.

Rente

Hoewel de ECB geen directe invloed heeft op stijgende prijzen heeft zij wel een instrument om de inflatie indirect te beïnvloeden. Dat is de rente. De rente werkt als het gas- en rempedaal van de economie.

  • Door een renteverhoging zullen de prijzen dalen, of in ieder geval minder snel stijgen.
  • Door een renteverlaging zullen de prijzen sneller stijgen.

Een rentestijging betekent dat het duurder wordt om geld te lenen waardoor mensen minder geld te besteden hebben. Dit heeft tot gevolg dat de economie wordt afgeremd waardoor prijzen minder snel zullen stijgen. Het duurt overigens een aantal maanden voordat een rentewijziging doorwerkt in de prijzen.