Downloads

De volgende publicaties geven inzicht in het monetaire beleidsinstrumentarium van het Eurosysteem.

De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied

Geeft een algemene beschrijving van het het instrumentarium van het Eurosysteem. Richtsnoer nr 17 is een aanvulling op de Algemene Documentatie over het Monetaire beleid van februari 2005 en gaat in op beleenbaarheid van SPVs.

Handleiding Monetaire Beleidstransacties

Beschrijft voor de Nederlandse wederpartijen de regels en procedures bij deelname aan monetaire beleidstransacties/faciliteiten. (Deze handleiding is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van de Nederlandsche Bank). 

Tender Kalender

Indicatieve kalender voor de basis-herfinancieringstransacties (MRO's) en de langerlopende herfinancieringstransacties (LTRO's) van het Eurosysteem.