ECB rentetarieven

Maandelijks beslist de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) over de officiële rentetarieven in het eurogebied: de (minimum-bied)rente voor de basisherfinancieringstransacties, die de basis vormt voor de tarieven op de geldmarkt, alsmede de marginale beleningsrente en de depositorente.

Op dit moment gelden de volgende tarieven:

 • Marginale beleningsrente per 16 maart 2016: 0,25%
 • Vaste rente voor basisherfinancieringsoperaties per 16 maart 2016: 0,00%
 • Depositorente per 16 maart 2016: -0,40%

Toelichting

 • Basisherfinancieringsrente
  De (minimum bied-)rente die geldt bij basisherfinancieringstransacties. Deze rente wordt ook wel refirente genoemd. Het niveau wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van de ECB.
 • Minimum biedrente 
  De minimum rente waartegen kredietinstellingen bij een variabele rentetender kunnen inschrijven.
 • Marginale toewijzingsrente 
  De rentevoet waarbij het totaal beschikbare bedrag bij een variabele rentetender wordt uitgeput.
 • Gewogen gemiddelde toewijzingsrente 
  De rentevoet waarop gemiddeld genomen liquiditeiten worden toegewezen in de desbetreffende tender.
 • Marginale beleningsrente
  Rentevoet waartegen kredietinstellingen te allen tijde overnight tegen onderpand en op eigen initiatief kunnen lenen bij de nationale centrale bank. De marginale beleningsrente ligt normaliter 100 basispunten boven de minimum biedrente en stelt daarmee een bovengrens aan de korte geldmarktrente.
 • Depositorente 
  Rentevoet waartegen kredietinstellingen te allen tijde overnight deposito’s kunnen plaatsen bij de nationale centrale bank. De depositorente ligt normaliter 100 basispunten onder de minimum biedrente, en stelt daarmee een ondergrens aan de korte geldmarktrente.