Market Intelligence

DNB is dagelijks actief op financiële markten. In de dealingrooms van DNB zijn teams fulltime bezig met de monetaire operaties van de ECB en het beheer van de eigen reserves. In haar contacten met een breed scala aan marktpartijen en instituties verkrijgt DNB inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s op financiële markten. Dit begrip is belangrijk voor de beleidsvorming op alle werkterreinen van DNB: financiële stabiliteit, monetair en toezicht.

DNB-experts op het vlak van market intelligence (MI) analyseren de verkregen informatie, gebruiken data uit allerlei bronnen, doen on derzoek en identificeren nieuwe trends en risico’s. De MI-analisten van DNB leveren een bijdrage op verschillende niveaus, waaronder:

  • Verschaffen van kwalitatieve marktinzichten als aanvulling op cijfermatige analyses.
  • Signaleren van actuele of prille bronnen van instabiliteit.
  • Versterken van de beleidsvorming door impactanalyses van regels, toezichtseisen of monetair beleid.

DNB heeft niet de ambitie om alles te willen weten van alle markten. Dat kan ook niet. Voor de vergaring van market intelligence ligt de focus daarom op de markten die belangrijk zijn voor de monetaire transmissie, waar DNB frequent opereert en/of waar zij risico’s ziet voor de financiële stabiliteit.

Meer informatie? Lees dan hieronder het DNB Market Intelligence Charter.