Monetair beleid

Rente

De belangrijkste manier om prijsstabiliteit te beïnvloeden is door het verhogen of verlagen van de rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB). Hierbij gaat het om het wijzigen van de rente op kortlopende leningen, die commerciële banken opnemen bij de centrale banken. Om het niveau van de rente te kunnen bepalen hanteert de ECB een strategie die op twee pijlers rust.

Lees meer over: Rente

Informatie voor wederpartijen

Op deze pagina kunnen wederpartijen van DNB specifieke informatie vinden over de uitvoering van de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem.

Lees meer over: Informatie voor wederpartijen

Veilingen onder het PSPP

DNB voert een deel van de aankopen onder het public sector purchase programme (PSPP) via veilingen uit.

Lees meer over: Veilingen onder het PSPP

Beleidsinstrumenten

Er zijn drie monetaire beleidsinstrumenten waarmee het Eurosysteem de liquiditeitspositie van het bankwezen beïnvloedt. Hiermee stuurt het Eurosysteem de korte geldmarktrente normaal gesproken naar het niveau van de centrale beleidsrente zoals die door de Raad van Bestuur van de ECB is vastgesteld met het oog op handhaving van prijsstabiliteit.

Lees meer over: Beleidsinstrumenten

QE & securities lending

DNB stelt effecten die op grond van het aankoopprogramma voor staatsobligaties (public sector purchase programme – PSPP) zijn aangekocht beschikbaar voor effectenleentransacties. 

Lees meer over: QE & securities lending