Monetair beleid

Rente

De belangrijkste manier om prijsstabiliteit te beïnvloeden is door het verhogen of verlagen van de rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB). Hierbij gaat het om het wijzigen van de rente op kortlopende leningen, die commerciële banken opnemen bij de centrale banken. Om het niveau van de rente te kunnen bepalen hanteert de ECB een strategie die op twee pijlers rust.

Lees meer over: Rente

Informatie voor wederpartijen

Op deze pagina kunnen wederpartijen van DNB specifieke informatie vinden over de uitvoering van de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem.

Lees meer over: Informatie voor wederpartijen

Veilingen onder de aankoopprogramma’s

DNB voert een deel van de aankopen van publiek schuldpapier via veilingen uit.

Lees meer over: Veilingen onder de aankoopprogramma’s

Beleidsinstrumenten

Er zijn drie monetaire beleidsinstrumenten waarmee het Eurosysteem de liquiditeitspositie van het bankwezen beïnvloedt. Hiermee stuurt het Eurosysteem de korte geldmarktrente normaal gesproken naar het niveau van de centrale beleidsrente zoals die door de Raad van Bestuur van de ECB is vastgesteld met het oog op handhaving van prijsstabiliteit.

Lees meer over: Beleidsinstrumenten

QE & securities lending

In 2014 initieerde het Eurosysteem een activa aankoopprogramma (APP) als onderdeel van een pakket onconventionele monetaire beleidsmaatregelen. Onder het APP koopt het Eurosysteem door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (PSPP), gedekte bankobligaties (CBPP3), ‘investment grade’ bedrijfsobligaties (CSPP) en effecten op onderpand van activa (ABSPP).  In 2020 werden de aankopen uitgebreid met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Het overgrote deel van de aankopen van Nederlands schuldpapier onder het APP en PEPP wordt uitgevoerd door DNB.

Lees meer over: QE & securities lending