QE & securities lending

DNB stelt effecten die op grond van het aankoopprogramma voor staatsobligaties (public sector purchase programme – PSPP) zijn aangekocht beschikbaar voor effectenleentransacties. 

De effecten worden in twee verschillende varianten aangeboden:

1. Bilaterale repo's (en reverse repo's)

De faciliteit is in principe gericht op financiële instellingen handelend met DNB in het kader van het PSPP programma, na afronding van de benodigde contractdocumentatie waarin de voorwaarden (onder meer onderpand en haircuts) zijn gespecificeerd.

Vanaf 15 december 2016 zal DNB naast staatsobligaties (EMU-overheid met minimale rating van AA) ook cash als onderpand accepteren. Transacties kunnen worden aangegaan met een looptijd van ten minste 1 week tot maximaal 1 maand, waarbij de mogelijkheid van roll-over bestaat. Daarnaast is een maximale ticket size van EUR 50 mln van toepassing en gelden specifieke tegenpartijlimieten. De tarifering die DNB toepast is als volgt:

Op basis van staatsobligaties als onderpand:
Tussen 10 en 25 bps spread, afhankelijk van marktomstandigheden.

Op basis van cash als onderpand:
Tussen GC – 0,10% en GC -0,25% afhankelijk van marktomstandigheden, maar in ieder geval maximaal de rente op de deposito-faciliteit minus 0,30% (op dit moment -0,70%).

2. Deelname aan het fails mitigation-programma van Euroclear

De Nederlandsche Bank (DNB) neemt deel aan het programma van Euroclear Bank SA/NV voor het uit- en inlenen van effecten ter vermindering van afwikkelingsproblemen (fails mitigation lending). De voorwaarden van het programma zijn de door Euroclear opgestelde standaardvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Euroclear Bank SA/NV.

ISIN-lijst

DNB leent vrijwel alle staatsobligaties uit die uitgegeven zijn door de Nederlandse staat, Bank Nederlandse Gemeente of De Nederlandse Waterschapsbank. Een actuele lijst van stukken die beschikbaar zijn voor securities lending vindt u in onderstaand excel-bestand.

Meer informatie

Primaire dealers kunnen contact opnemen met de Divisie Financiële Markten via fm.dealingroom@dnb.nl of telefoonnummer +31 20 520 5000