Rente

De belangrijkste manier om prijsstabiliteit te beïnvloeden is door het verhogen of verlagen van de rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB). Hierbij gaat het om het wijzigen van de rente op kortlopende leningen, die commerciële banken opnemen bij de centrale banken. Om het niveau van de rente te kunnen bepalen hanteert de ECB een strategie die op twee pijlers rust.

  • Groei geldhoeveelheid
    Dit is één van de belangrijkste aanwijzingen voor de ontwikkeling van de inflatie. Voor de geldgroei geldt een referentiewaarde van 4,5%. Afwijkingen hiervan kunnen aanleiding zijn voor de ECB om de rente aan te passen.
  • Economische indicatoren
    Andere factoren die informatie geven over de toekomstige inflatieontwikkeling zijn macro-economische en financiële marktvariabelen. Voorbeelden hiervan zijn de loonontwikkeling, de wisselkoers of het begrotingsbeleid.