Operaties, tarieven en onderpand

ECB-maatregelen coronacrisis

De ECB heeft in de coronacrisis verschillende monetaire maatregelen genomen. Doel is de economie van het eurogebied te helpen om de schok van deze crisis te weerstaan.

Lees meer over: ECB-maatregelen coronacrisis

Beleidsinstrumenten

Het Eurosysteem kan met drie monetaire beleidsinstrumenten de liquiditeitspositie van het bankwezen beïnvloeden. Dat zijn: de reserveverplichtingen, de openmarkttransacties en de permanente faciliteiten.

Lees meer over: Beleidsinstrumenten

Aankoopprogramma’s

DNB en de andere centrale banken van het Eurosysteem voeren meerdere aankoopprogramma’s uit. Doel is de economie van het eurogebied te ondersteunen.

Lees meer over: Aankoopprogramma’s

ECB rentetarieven

Maandelijks beslist de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) over de officiële rentetarieven in het eurogebied: de (minimum-bied)rente voor de basisherfinancieringstransacties, die de basis vormt voor de tarieven op de geldmarkt, alsmede de marginale beleningsrente en de depositorente.

Lees meer over: ECB rentetarieven

Beleenbare activa

Activa die gebruikt worden als onderpand voor de monetaire beleidstransacties van de het Eurosysteem en voor betalingsverkeer moeten voldoen aan de beleenbaarheidscriteria.

Lees meer over: Beleenbare activa

Informatie voor wederpartijen

Toegang tot de permanente faciliteiten van het Eurosysteem en deelname aan de monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem is in beginsel mogelijk voor minimumreserveplichtige instellingen.

Lees meer over: Informatie voor wederpartijen

Veilingen onder de aankoopprogramma’s

DNB voert een deel van de aankopen van publiek schuldpapier via veilingen uit.

Lees meer over: Veilingen onder de aankoopprogramma’s

QE & securities lending

In 2014 initieerde het Eurosysteem een activa aankoopprogramma (APP) als onderdeel van een pakket onconventionele monetaire beleidsmaatregelen. Onder het APP koopt het Eurosysteem door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (PSPP), gedekte bankobligaties (CBPP3), ‘investment grade’ bedrijfsobligaties (CSPP) en effecten op onderpand van activa (ABSPP).  In 2020 werden de aankopen uitgebreid met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Het overgrote deel van de aankopen van Nederlands schuldpapier onder het APP en PEPP wordt uitgevoerd door DNB.

Lees meer over: QE & securities lending