Aankoopprogramma’s

DNB en de andere centrale banken van het Eurosysteem voeren meerdere aankoopprogramma’s uit. Doel is de economie van het eurogebied te ondersteunen.

PEPP

Maart 2020 heeft de ECB het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) opgezet. Hiermee wil de ECB de doorwerking van het monetaire beleid bevorderen en de financieringscondities verruimen. Het Eurosysteem koopt verschillende soorten waardepapier, waaronder staatsobligaties en bedrijfsobligaties.

APP 

De ECB voert een aantal opkoopprogramma’s uit onder het zogenoemde Asset Purchase Programme (APP):

  • Het public sector purchase programme (PSPP) dat is gestart in 2015 en bestaat uit aankopen van staatsobligaties en obligaties van een aantal nationale en Europese instellingen.
  • Het corporate sector purchase programme (CSPP) waaronder sinds 2016 bedrijfsobligaties worden opgekocht.
  • Het asset backed securities purchase programme (ABSPP) waaronder sinds 2014 gesecuritiseerd papier oftewel asset backed securities (ABS) worden opgekocht.
  • Het covered bonds purchase programme 3 (CBPP3) waaronder sinds 2014 door banken uitgegeven gedekte obligaties (covered bonds) worden opgekocht. Dit programma volgt op eerdere opkoopprogramma’s voor gedekte obligaties die zijn uitgevoerd vanaf 2009.

Aankopen DNB

DNB doet aankopen van ABS, covered bonds en obligaties die  zijn uitgegeven door de Nederlandse staat en nationale agencies. De ECB doet de aankopen via markttransacties met haar eigen tegenpartijen. In aanmerking komen banken die aan de reguliere monetaire operaties kunnen deelnemen én tegenpartijen waarmee transacties worden afgesloten voor de in euro’s genoteerde beleggings­portefeuilles. Daarnaast voert DNB een deel van de aankopen onder het PSPP en PEPP via veilingen uit. Lees meer over  ‘Veilingen onder de aankoopprogramma's’.

De ­obligaties die door DNB in het kader van het PSPP zijn aangekocht worden beschikbaar gesteld voor effectenuitleen­transacties. Lees meer over ‘QE & securities lending’.

Links