Geldmarkttarieven

Marginale beleningsrente per 13 mei 2009: 1,75%

Vaste rente voor basisherfinancieringsoperaties per 13 mei 2009: 1,00%

Depositorente per 13 mei 2009: 0,25%

Toelichting

  • Marginale beleningsrente
    Rentevoet waartegen kredietinstellingen te allen tijde 'overnight' tegen onderpand en op eigen initiatief kunnen lenen bij de nationale centrale bank. De marginale beleningsrente ligt 100 basispunten boven de minimum biedrente en stelt daarmee normaliter een bovengrens aan de korte rente.
  • Depositorente
    Rentevoet waartegen kredietinstellingen te allen tijde 'overnight' deposito’s kunnen plaatsen bij de nationale centrale bank. De depositorente ligt 100 basispunten onder de minimum biedrente en stelt daarmee normaliter een ondergrens aan de korte rente.         

Via onderstaande link vindt u de rentes van de herfinancieringstransacties.