Depositogarantiestelsel

Het Depositogarantiestelsel (DGS) is een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert het banktegoeden (deposito’s) tot maximaal EUR 100.000.

De garantie geldt voor de meeste rekeninghouders en bijna alle soorten rekeningen. DNB is samen met het Depositogarantiefonds (DGF) de uitvoerder van het Nederlandse DGS.  

Wijzigingen in DGS

Met de invoering van de herziene DGS-richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn eind 2015 substantiële wijzigingen doorgevoerd in het DGS. Zo wordt de uitkeringstermijn bij een bankfaillissement teruggebracht naar zeven werkdagen en wordt een depositogarantiefonds opgebouwd. Om invulling te geven aan de nieuwe eisen voor het DGS, heeft DNB aanvullende regelgeving, guidance en informatie opgesteld voor banken en andere professionele partijen. Meer weten? Bekijk het overzicht van de actuele regelgeving en publicaties met betrekking tot Individueel klantbeeld, Reikwijdte en uitvoering, Premieheffing en Rapportages

Voor consumenten

Consumenten vinden meer informatie op de pagina Depositogarantiestelsel - consumenten